800 lat Gosprzydowej

(...) Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć! (...)"
(A.Asnyk "Do młodych")

"Gosprzydowa to miejscowość posiadająca ponad 800-letnią historię, choć bez historycznie udokumentowanych początków. Wspomniana po raz pierwszy przez Jana Długosza jako wieś Gotfryda, przez stulecia była własnością rycerskiej rodziny Wielogłowskich herbu Starykoń. Stosunkowo duża, średniowieczna osada pozostała katolicka, pomimo działalności Arian, wojen szwedzkich, rabacji, niewoli narodowej, czy wojen światowych XX wieku. Mieszkańcy w czasie istnienia wioski wybudowali dwa stylowe, drewniane kościoły. Obecny powstał pod koniec XVII wieku i przetrwał do dnia dzisiejszego w prawie niezmienionym stanie." (Gosprzydowa. Z dziejów wioski i parafii. 2006)

Pierwsza historyczna wzmianka o Gosprzydowej prowadzi nas do roku 1215. Pod tą datą Jan Długosz w kronice "Liber Beneficiorum" zamieścił nazwy wsi, które składały dziesięciny, czyli podatki na rzecz Kapituły Krakowskiej. Wśród kilkunastu miejscowości wymieniona została w tym dokumencie i Gosprzydowa. To niezbity dowód, że wioska istniała w tym czasie i - łatwo policzyć, że w roku 2015 przypada dostojny jubileusz 800- lecia istnienia miejscowości.

Na sobotę 11 lipca 2015 r. zaplanowano uroczyste obchody jubileuszu. Świętowanie rozpoczęła msza św. dziękczynno-błagalna - za dar wiary, dziedzictwo kultury i tożsamości, - o radość wieczną dla wszystkich, którzy przez wieki tworzyli rzeczywistość tej wioski i - o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej Gosprzydowskiej dla obecnie żyjących.

Najświętszą Ofiarę sprawowali kapłani: ks. proboszcz Krzysztof Klimczak, ks. administrator Jakub Kuchta oraz kapłani Rodacy - o. Jerzy Bakalarz OP i ks. Marek Prus.

W homilii ks. Jakub Kuchta mówił o miłości ziemi ojczystej, o szacunku do korzeni i patriotyzmie. Czasem wypieramy się swojej ojczyzny, tradycji, przodków, tworząc kosmopolityczne społeczeństwo bez szacunku do korzeni. Wydaje nam się, że my stworzymy lepszą rzeczywistość, doskonalszą, gdy usuniemy ograniczenia przekazane nam przez ojców, gdy pójdziemy wygodną drogą, jaką proponuje nam współczesny świat. Święty Jan Paweł II pokornym i pełnym szacunku gestem pocałunku składanym podczas każdej wizyty na ziemi ojczystej, oddawał hołd Matce Ziemi - "całuję tę ziemię jak rękę matki - spracowaną i wyniszczoną, bezinteresownie poświęcającą się dla swoich dzieci". Na Krakowskich Błoniach w 1979 roku Ojciec święty wołał: " zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy."

Nawiązując do jubileuszu naszej małej ojczyzny, tego kawałka ziemi , z którego wyrastamy, kaznodzieja zachęcał do poznawania historii tej miejscowości, kultywowania tradycji i kultury, do trwania przy wierze ojców i przekazywania tego wielkiego dziedzictwa następnym pokoleniom.

Po mszy św. uformował się orszak procesyjny, który przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerował na plac przy parkingu naprzeciw domu parafialnego. Tam ks. Krzysztof Klimczak poświęcił obelisk z okolicznościową tablicą upamiętniającą obchody jubileuszu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na obiektach rekreacyjno - sportowych naprzeciw szkoły. Najpierw koncertowała orkiestra dęta z Gnojnika. Następnie sołtys wsi p. Dorota Musiał powitała gości i mieszkańców wioski. Na zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele władz samorządowych. Obecny był Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg, przedstawiciele rady gminy z przewodniczącym Januszem Zychem, sołtysi wiosek z gminy Gnojnik oraz przedstawiciele oświaty. Po oficjalnych powitaniach p. Krystyna Koper przedstawiła historię wioski. Następnie gratulacje i życzenia dla mieszkańców wypowiedzieli - Wójt Gminy Gnojnik, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego oraz Przewodniczący Rady Gminy. Został również odczytany list okolicznościowy Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Po części oficjalnej przyszła pora na część rozrywkową. Na scenie pojawiła się para królewska, rycerze, szlachcianki i giermkowie. Aktorzy, przebrani w średniowieczne stroje, przedstawili scenę rodzajową, w której zatroskani rodzice poszukują odpowiedniej małżonki dla rycerza Gotfryda. W role założycieli wioski wcielili się członkowie zespołu ludowego "Gosprzydowianie" oraz młodzież z naszej miejscowości.

Po przedstawieniu przyszła pora na występ dzieci i bajkę o Czerwonym Kapturku. Wokół placu działała mała gastronomia i kompleks zabawowy dla dzieci. Był też program specjalny dla dzieci - tańce, pląsy, zabawy i malowanie twarzy.

Wieczorem na estradzie pojawił się zespół Abba Cover Band, który przypomniał rytmiczne przeboje legendarnego zespołu, a następnie na scenę wjechał potężny tort jubileuszowy ufundowany przez właścicieli cukierni "Poezja" - Agnieszkę i Roberta Antczaków.

Krótko po godzinie 21 rozpoczęła się zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu Fortis z Gnojnika.