Kapłańskie jubileusze w uroczystość Narodzenia NMP - 06.09.2015

"Powtarzam Ci moje "tak",
nie w wybuchu radości,
ale wolno, świadomie, pokornie,
samotny, Panie, przed Tobą,
w ukojeniu wieczoru."
(Michel Quoist "Modlitwa i czyn")

6 września gosprzydowska parafia obchodziła podwójną uroczystość - odpust ku czci Narodzenia NMP i jubileusze kapłańskie księży rodaków - ks. Michała Machała, o. Romana Bakalarza i ks. Piotra Paska. Kapryśna pogoda nie zniechęciła pielgrzymów, którzy licznie przybyli na odpust. Specjalnie na tę okazję przyjechał chór z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu - Pawłowicach, gdzie proboszczem jest ks. Michał Machał.

Przed sumą chór z Wrocławia wykonał koncert pieśni religijnych.

Po koncercie ks. proboszcz Janusz Skrzypek powitał dostojnych Jubilatów, kapłanów - celebransów, chórzystów oraz wszystkich pielgrzymów.

Przed rozpoczęciem liturgii, przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza - Kamil Gajec złożył życzenia Jubilatom:

Przynosimy do Was, Czcigodni Księża Jubilaci, nasi Rodacy,
naszą radość, modlitwę, oczy pełne zachwytu Boga (.)
oraz to słowo, które jest zawsze i będzie - dziękuję."
[pełny tekst życzeń]

Uroczystą sumę pod przewodnictwem o. Romana Bakalarza sprawowali: ks. Michał Machał, ks. Piotr Pasek, o. Jerzy Bakalarz, ks. Marek Prus, oraz ks. Krzysztof Klimczak - kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku.

W homilii ks. Michał Machał dziękował księdzu Krzysztofowi Klimczakowi za zaproszenie, ks. Januszowi Skrzypkowi za zrealizowanie tego zaproszenia i za gościnę. Mówił o święcie Narodzenia NMP, które wciąż prowadzi do Gosprzydowej liczne rzesze pielgrzymów z bliższych i dalszych miejscowości. Wspominał lata dzieciństwa i pozostałe w pamięci nazwy parafii pielgrzymujących do gosprzydowskiego sanktuarium - Gnojnik, Chronów, Tymową, Lipnicę, Uszew. Nie spodziewał się wówczas, że sam, po latach, przyprowadzi do tego miejsca pielgrzymów z odległego o kilkaset kilometrów Wrocławia. Nawiązując do słów św. Pawła Ap. skierowanych do Rzymian: "nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń dźwiga ciebie" mówił o rodzinie i parafii - przez którą jesteśmy związani z Kościołem i z Ojczyzną. Wspomniał świętego Jana Pawła II, który klękał przy chrzcielnicy w Wadowicach i z szacunkiem całował miejsce chrztu św., w którym wszystko się zaczęło -życie, szkoła i kapłaństwo. Kaznodzieja wyjaśniał sens odwoływania się do przeszłości, do korzeni, do lat młodości. To świadectwo dla tych, którzy idą po nas, a zarazem dziękczynienie za wychowanie, za wzorce i przykład, które zaowocowały w dorosłym życiu.

Wspominał rodziców, rodzeństwo, kapłanów - ks. Stanisława Kłóska i jego bratanka - ks. Stanisława, ks. Edwarda Szczurka, ks. Edwarda Włodarczyka, o. Józefa Bakalarza i s. Julię Stanisławę Bakalarz. Wspomnieniami objął zmarłych nauczycieli, organistów, kościelnych. W dalszej części kazania ks. Michał przypomniał życiorysy swoich współbraci - kapłanów - obchodzących wraz z Nim jubileusze - o. Romana Bakalarza oraz ks. Piotra Paska. Zwrócił uwagę na ich dokonania w służbie kościołowi powszechnemu i lokalnemu, a zwłaszcza tarnowskiemu, wrocławskiemu i rzeszowskiemu.

Wracając do korzeni, mówił o długu wdzięczności wobec ziemi rodzinnej, która nadała każdemu swoistą tożsamość - bogatą wytrwałością i mocą powołania, odpornością na zawieruchy życia.

Po Komunii św. ks. Proboszcz raz jeszcze dziękował Jubilatom za przybycie i świadectwo wiary oraz wspólną modlitwę. Dziękował swojemu poprzednikowi ks. Krzysztofowi Klimczakowi za zaplanowanie i przygotowanie tej uroczystości, która pięknie wpisała się w obchodzony w tym roku jubileusz 800 - lecia wioski.

Życzenia dla Jubilatów w imieniu całej wspólnoty parafialnej wypowiedział przewodniczący Rady Parafialnej Paweł Prus. Do życzeń jubileuszowych dołączył słowa powitania dla proboszcza ks. Janusza Skrzypka, sprawującego posługę duszpasterską w naszej parafii od 9 sierpnia 2015 r. [pełny tekst życzeń]

Przedstawiciele Rady Parafialnej, Caritasu oraz Liturgicznej Służby Ołtarza i DSM złożyli na ręce Jubilatów kwiaty. W tym czasie chór dołączył do życzeń pieśń: "plurimos annos".

Po życzeniach nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Po błogosławieństwie i rozesłaniu chór z Wrocławia - Pawłowic wykonał jeszcze kilka pieśni religijnych, a o. Roman w imieniu wszystkich jubilatów podziękował za modlitwę, pamięć, zaproszenie, wypowiedziane życzenia i wszelką życzliwość.


Galeria fotografii I

Foto: Ewa Prus

Galeria fotografii II

Foto: Jerzy Bakalarz OP