XV Dzień Papieski: Jan Paweł II - Patron Rodziny. 11.10.2015

Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.: "Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera". Idąc za myślą Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, że tegoroczny, XV Dzień Papieski będziemy obchodzili 11 października pod hasłem: Jan Paweł II - Patron Rodziny.


Rodzina to niezwykle istotne, by nie użyć słowa palące zagadnienie, zarówno w ewangelizacji świata, jak i w duszpasterstwie Kościoła. Wołanie o silną rodzinę, w której realizuje się najpełniej miłość mężczyzny i kobiety oraz przychodzą na świat szczęśliwe dzieci rozlega się coraz mocniej. Wiele środowisk podziela pogląd św. Jana Pawła II o rodzinie, jako niezastępowalnym do końca i optymalnym środowisku dla człowieka, który może dojrzewać w klimacie miłości ofiarowanej mu bezinteresownie przez kochających rodziców, a więc ojca i matkę. Podkreśla się, że dziecko ma także prawo do rodzeństwa, dzięki któremu proces jego uspołecznienia jest owocniejszy i bardziej skuteczny niż w wypadku jedynaka, co ma ogromne znaczenie nie tylko dla konkretnej jednostki, ale także dla życia społecznego we wszelkich jego przejawach.

Na ile to możliwe i nasza parafia włącza się w obchody XV Dnia Papieskiego poprzez modlitwę, ofiary na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, montaż słowno-muzyczny przybliżający tematykę Dnia Papieskiego i nauczanie św. Jana Pawła II i okolicznościową dekorację w kościele. Tegoroczny montaż wykonali uczniowie z PSP im. Jana Brzechwy i uczeń z gimnazjum w Gnojniku.

Dziękuję Animatorce Dziewczęcej Służby Maryjnej za przygotowanie dzieci do recytacji, Panu Organiście za oprawę muzyczną montażu i Autorce scenariusza za użyczenie tekstu. Podziękowania kieruję do rodziców aktorów za umożliwienie im udziału w próbach. Bóg zapłać!

Ks. Janusz