W 800-lecie Gosprzydowej na cmentarzu parafialnym

Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych
"Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen".

W dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych Grono Pedagogiczne z PSP w Gosprzydowej wraz z uczniami i ich rodzicami uczcili pamięć zmarłych pogrzebanych na cmentarzu parafialnym w Gosprzydowej. Po wstępie ks. proboszcza Janusza Skrzypka zostały odczytane nazwiska i imiona: zmarłych parafian w ostatnim roku; znanych ludzi ze świata polityki, nauki, kultury. Nie zabrakło wspomnienia o nauczycielach, kapłanach, sprawujących władzę, żołnierzach, ofiarach wojen i katastrof. Następnie przedstawiciele klas odczytali nazwiska swoich bliskich zmarłych. Wszyscy wspominani zostali objęci "Litanią za zmarłych". Po modlitwach związanych z zyskaniem odpustów za zmarłych zostały zapalone znicze przy krzyżu cmentarnym dla wszystkich zmarłych oraz na grobach bliskich.

Zmiłuj się nad duszami
"Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków".

Ks. Janusz Skrzypek