Uroczystość Chrystusa Króla - 22.11.2015

W ostatnią niedzielę przed adwentem Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To równocześnie święto Liturgicznej Służby Ołtarza, a w naszej parafii imieniny ks. proboszcza Janusza Skrzypka. Podczas uroczystej sumy ks. Proboszcz polecał Bożej Opatrzności swoje życie i posługiwanie. Nawiązując do wspomnienia św. Cecylii - patronki śpiewu kościelnego, ks. Proboszcz złożył życzenia Panu Organiście oraz wszystkim zaangażowanym w śpiew w naszym kościele.

Po mszy św. życzenia dla Księdza Proboszcza wyrazili przedstawiciele Rady Parafialnej - Dorota Kurek i Józef Tekiela.


Pełny tekst życzeń

Ks. Jan Twardowski napisał:
"W świecie niewiary - próbuję mówić o wierze,
w świecie bez nadziei - mówię o nadziei,
w świecie bez miłości - chcę mówić o miłości".

Czcigodny Księże Proboszczu!

Dzień imienin, to również okazja, by wyrazić Ci wdzięczność, za rozpoczęty przed niespełna czterema miesiącami trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie. Ufamy, że Ten, który Cię do nas posłał jako przewodnika w drodze do nieba, darzył Cię będzie obfitością swoich łask.

Życzymy, aby obdarzał Cię dobrym zdrowiem, wytrwałością oraz determinacją w realizacji wszystkich wyzwań, zarówno duszpasterskich, jak i gospodarczych. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, poprzez Twój dar mądrego i zrozumiałego przekazu Słowa Bożego, Dobry Pan daje Ci moc przemiany naszych serc.

Matka Boża Gosprzydowska królująca w cudownym obrazie niech wyprasza potrzebne łaski, a ludzka życzliwość niech towarzyszy każdemu dziełu podjętemu dla dobra naszej parafii.

Szczęść Boże!