Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia.

Tegoroczny Adwent zbiegł się z dwoma ważnymi wydarzeniami. W Kościele polskim w I niedzielę Adwentu rozpoczęły się obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, a w Kościele powszechnym we wtorek, 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka.

"Mały Gość Niedzielny" zaproponował na Roraty dla dzieci i dorosłych cykl rozważań pt. "Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia", w których zostały połączone te dwa ważne dla Kościoła wydarzenia.


Najpierw, sięgając do początków chrześcijaństwa w Polsce, do wielkich polskich świętych (m.in. św. Jacka, św. Wojciecha, św. Jadwigi Królowej), rozważania pokazały uczestnikom Rorat, że od kiedy Bóg jest obecny w naszym narodzie, od kiedy nasi władcy zawierzyli Polskę Panu Bogu, nasz kraj jest ważnym punktem na mapie Europy, a nawet świata. A przez św. Jana Pawła II, papieża Polaka, świadomość głębokiej wiary w naszej ojczyźnie szczególnie mocno dotarła do najdalszych zakątków.

W drugiej części uczestnicy Rorat poznali św. Faustynę i orędzie wielkiego miłosierdzia Bożego, przekazane przez nią całemu światu.

Na koniec, w ostatnim tygodniu Adwentu, jest zachęta, by poprzez konkretne uczynki iskra Bożego miłosierdzia rozpalana była wciąż i podtrzymywana w codziennym życiu.


Temat roratni przedstawiony jest na okolicznościowej dekoracji w naszej świątyni - drzewie życia, z którego na przestrzeni dziejów - 1050 lat - wyrośli wielcy polscy święci.

W naszej wspólnocie adwentowymi znakami są także figurki Pana Jezusa i Matki Bożej, które po Mszy Świętej zabierają dzieci do rodzinnych domów, by przy nich się modlić całą rodziną. Warunkiem zabrania figurki do domu jest podanie odpowiedzi na zadane pytania podczas Rorat i wykonanie czynu apostolskiego, oraz szczęście w losowaniu "serduszek" z poprawnymi odpowiedziami.

Podczas Rorat pamiętamy także o uczynkach miłosierdzia zbierając żywność na pomoc najuboższym.

Cieszy obecność na Roratach dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjalistów i dorosłych. Zachęcam, by w te ostatnie adwentowe dni nadal znaleźć trochę czasu na udział w Roratach.