Spotkanie z autorami monografii Gosprzydowej - 20.12.2015

Pięknym akcentem zakończono obchody roku jubileuszowego 800-lecia istnienia Gosprzydowej. W niedzielne popołudnie 20 grudnia 2015, podczas spotkania promocyjnego, do rąk Czytelników została oddana monografia "Gosprzydowa - z dziejów wioski i parafii".

To drugie wydanie książki o Gosprzydowej. Przygotowane zostało niespełna dziesięć lat po wydaniu pierwszym, którego nakład 500 egzemplarzy został szybko wyczerpany. Książka, opracowana w nowej szacie graficznej, została wzbogacona licznymi materiałami źródłowymi oraz unikalnymi zdjęciami dokumentującymi historyczny aspekt życia mieszkańców. Uzupełniono okres historii najnowszej (od roku 2006).


Ubogacony został rozdział o Matce Bożej Gosprzydowskiej. W okresie od pierwszego wydania książki o Gosprzydowej zostały wykonane badania i analizy oraz prace renowacyjne, które przyniosły wyjaśnienie wielu pytań i wątpliwości.

Również w rozdziale o kapliczkach przydrożnych można znaleźć wiele nowych informacji.

Z kronikarską starannością opracowano rozdział o Ochotniczej Straży Pożarnej. Historyczne zdjęcia, skany dokumentów i szczegółowe opisy historycznych wydarzeń stanowią bogate źródło informacji o organizacji, która na stałe wpisała się w krajobraz wioski i od 90 lat towarzyszy jej mieszkańcom w chwilach grozy, a także uświetnia chwile podniosłe, uroczyste.

Jak pamiętamy, od roku 2003 prowadzone były intensywne prace renowacyjne przy kościele. Nowe oblicze zyskały ołtarze, polichromia, obrazy. Niemal każdy element wyposażenia został odnowiony, odkryto najstarsze zdobienia, przywrócono pierwotny koloryt. Wydanie drugie zdobią aktualne fotografie zabytkowego kościoła parafialnego.

Wydanie drugie - obszerne, bo liczące 560 stron, kilkaset fotografii i ogromną dawkę wiedzy z różnych dziedzin - stanowi bogate źródło informacji o wiosce i parafii oraz - dzięki dużej ilości zdjęć, rycin, map - przenosi Czytelnika w opisywane miejsca, porządkuje przedstawiane wątki, umiejscawia wydarzenia.

Spotkanie promocyjne zostało przygotowane przez Radę Sołecką we współpracy ze świetlicą wiejską oraz szkołą podstawową. Specjalnie na tę okazję udekorowana sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi. Przybyłych mieszkańców oraz gości powitała sołtys wsi Dorota Musiał. Po powitaniu występy artystyczne otworzył radosny śpiew zespołu Gosprzydowianie i sympatyczne strofy o autorach i ich poszukiwaniach historycznych wątków dotyczących rodzinnej wioski. Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć zabawne przedstawienie o rycerzu Gotfrydzie, który poszukuje odpowiedniej kandydatki na żonę. Po wielu perypetiach rycerz trafia do maleńkiej, położonej nad rzeczką wioski. Tu spotyka Marysię, wiejską dziewczynę, która urzeka go swoją prostotą, wdziękiem i pracowitością. Rycerz zauroczony pięknem okolicy i szczerością ludzi tu mieszkających, zostawia dotychczasowe życie i postanawia zamieszkać w małej podgórskiej wiosce.


Po występach artystycznych przyszedł czas na gratulacje i podziękowania. W imieniu mieszkańców słowa wdzięczności na ręce autorów złożyła sołtys Dorota Musiał. Podziękowała również Wójtowi Gminy Gnojnik za życzliwe spojrzenie na pomysł przygotowania publikacji i podjęcie decyzji o współfinansowaniu przez Urząd Gminy wraz z Urzędem Marszałkowskim wydruku książki. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Sławomir Paterek podziękował autorom w imieniu swoim, władz samorządowych oraz mieszkańców Gosprzydowej za trud i pracę włożoną w opracowanie monografii. Również najbliżsi sąsiedzi z przysiółka Tymowskie Granice przekazali wyrazy uznania i podziękowanie za wykonane dzieło.

Następnie w imieniu autorów głos zabrała Barbara Prus. W swoim wystąpieniu opowiedziała o pracy poszukiwawczej oraz motywach podjętego trudu. Pod adresem mieszkańców skierowała słowa wdzięczności za tak liczną obecność na spotkaniu i niezwykłą solidarność w trosce o piękno tej miejscowości oraz ocalenie jej historii od zapomnienia. Temu służyły niezliczone wywiady, dzielenie się rodzinnymi pamiątkami, udostępnianie zdjęć i dokumentów. To zaangażowanie wielu przyczyniło się do ubogacenia wydania w nowe wątki, dokumenty, zestawienia, mapy, wykresy, fotografie. Niektórzy wielokrotnie cierpliwie odpowiadali na pytania, wędrowali razem po wiosce w poszukiwaniu śladów przeszłości, przygotowywali plany, mapy, odkrywali historyczne miejsca.


Ojciec Jerzy Bakalarz kilkakrotnie przyjeżdżał do wioski, aby wykonać profesjonalne zdjęcia obiektów parafialnych, krajobrazów naszej miejscowości, ciekawych miejsc i wreszcie utrwalić dziesiątki twarzy jej mieszkańców.

Również dyrektor miejscowej szkoły - Tadeusz Kowalczyk - współautor monografii o Gosprzydowej opowiedział o swoich fascynacjach lokalną historią i wzajemnym wspieraniu się w pracach badawczych i spieraniu się przy redagowaniu tekstów.

Ojciec Jerzy Bakalarz, wyrażając swoją wdzięczność za podjęte i zrealizowane zadanie, nawiązał do swoich zainteresowań dotyczących rodzinnej wioski. Przypomniał lata wczesnego kapłaństwa, kiedy to wraz z rodzeństwem często przyjeżdżał do swojej mamy na Rotowskie. Wspominał wakacyjne msze św. w kaplicy pod wezwaniem MB Wspomożycielki Wiernych i spotkania z mieszkańcami, a nawet zanucił fragment pieśń o Matce Bożej Gidelskiej, śpiewanej kiedyś przez mieszkankę Rotowskiego - Gajcową, zwaną Mularką:

Najświętsza Panno Gidelska
Tyś jest Pani Archanielska
Nie opuszczaj nas w potrzebie
Którzy wołamy do Ciebie

Do wypowiedzi autorów włączyła się również jedna z najstarszych mieszkanek wioski - Bronisława Podrygała. Opowiedziała o sprzeciwie kobiet wobec zarządzenia władz, nakazującego usunięcie krzyży ze szkół oraz o konsekwencjach ich zdecydowanej postawy. Jej przejmująca historia z 1958 roku znalazła swoje miejsce na kartach książki.

I wreszcie przyszedł czas na sięgnięcie po nowe wydanie monografii. Dystrybucją książek zajęły się panie z zespołu Gosprzydowianie, a przed stolikiem autorów ustawiła się długa kolejka chętnych na otrzymanie pamiątkowego wpisu.

Książkę można nabyć w świetlicy wiejskiej u p. Marii Mróz, w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej oraz w Centrum Kultury w Gnojniku.


Galeria fotografii I

Galeria fotografii II