Niedziela Świętej Rodziny - 27.12.2015

Pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu to święto Świętej Rodziny. Ewangelia przenosi nas do Jerozolimy, gdzie 12 letni Jezus pielgrzymuje wraz z rodzicami na święto Paschy. Po skończonych uroczystościach wszyscy udają się w drogę powrotną do domu. Po dniu wędrówki zatroskani rodzice zauważają, że wśród pielgrzymów nie ma Jezusa. Z bólem serca poszukują Syna. Podejmują decyzję o powrocie do Jerozolimy. Tam odnajdują Jezusa w świątyni, wśród kapłanów i uczonych w Piśmie.

Święta Rodzina z Nazaretu jest przykładem dla naszych rodzin. W trudach i radościach codziennego życia jest wzorem całkowitego zaufania Bogu i poddania się Jego woli.

Kościół w tym dniu w sposób szczególny modli się za rodziny, które są filarem każdego społeczeństwa. W rodzinie rodzi się nowe życie, powstają trwałe więzi. To płaszczyzna najlepszego wychowania do odpowiedzialności, życzliwości, miłości, zaufania i przebaczenia.

W tym dniu, podczas uroczystej Eucharystii, małżonkowie naszej parafii odnowili przyrzeczenia ślubne. Kilkadziesiąt par stanęło przed ołtarzem, a ksiądz Proboszcz każdej rodzinie indywidualnie udzielał błogosławieństwa.