Zakończenie starego roku - 31.12.2015

Wezwałem Cię po imieniu, Tyś mój (...)
Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą.

Ostatni dzień każdego roku skłania do podsumowania, refleksji, oceny minionego czasu. Wielu z nas odpowiada na zaproszenie Kościoła i we wspólnocie parafialnej uczestniczy w dziękczynieniu za Boże dary.

Uroczyste nieszpory w sylwestrowe popołudnie prowadził ks. Janusz Skrzypek. W słowie skierowanym do parafian przedstawił najważniejsze fakty z życia naszej parafii. Sakrament chrztu św. przyjęło 11 dzieci, do pierwszej Komunii św. przystąpiło 8 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 11 młodych ludzi, związek małżeński zawarło 6 par, zmarło 8 osób.


W kontekście tych danych, ks. Skrzypek zwrócił uwagę na Bożą obecność w życiu każdego człowieka, w wydarzeniach radosnych, podniosłych, wielkich, jak i w chwilach trudnych, a także w zwykłej, szarej codzienności. Ważne jest, abyśmy dostrzegali wolę Boga, starali się ją zrozumieć i zaangażowali się w jej wypełnienie. W tym pomaga nam wiara.

Życie człowieka nie jest przypadkiem. Każdy człowiek jest cenny w oczach Stwórcy. Każdy jest ukochanym dzieckiem Boga. Bóg towarzyszy swemu stworzeniu zawsze. Jest w naszych rodzinach, wspólnotach. Jest w naszym bogactwie i ubóstwie, w sukcesach i porażkach, w zdrowiu i w chorobie, w naszej inteligencji i prostocie. Bóg dla swego stworzenia wszystko przygotował. Łaskę chrztu św. i dar Eucharystii, sakrament pokuty i pojednania, sakrament namaszczenia chorych i dar życia wiecznego.

A jaka jest nasza odpowiedź, nasze zaangażowanie? Jaka jest nasza wiara?

Ilu z nas uczestniczy w niedzielnych mszach św.? A w powszednie dni? Dlaczego nas tak mało na roratach, na pasterce. Tak niewielu ministrantów, kilkoro dzieci. Czy pamiętamy o pierwszych piątkach? Jak przeżywamy rocznice, jubileusze? Czy rodzice chrzestni wybrani dla naszego dziecka są rzeczywiście praktykującymi katolikami? Czy pamiętamy, że małżeństwo to instytucja stworzona przez Boga? Jaki jest nasz stosunek do tzw. "wolnych związków", które są dramatem współczesnego człowieka? Ile razy w roku przystąpiliśmy do spowiedzi św.? Ile razy skorzystaliśmy z sakramentu Miłosierdzia Bożego, aby odbudować w sobie piękno życia dziecka Bożego? Jak często karmimy się Ciałem Pańskim? Jaka jest nasza postawa wobec posługi kapłana?

Każdy człowiek potrzebuje wsparcia i umocnienia. Tego umocnienia możemy szukać we wspólnocie Kościoła. Szkoła Eucharystii nas posila, oświeca, łagodzi troski i rozterki, daje siłę w chwilach trudnych.


W podsumowaniu ks. Proboszcz podziękował za zaangażowanie w życie religijne rodzin i naszej wspólnoty parafialnej. Za troskę o dzieła kościoła, za ofiarność na misje, działalność charytatywną, na seminarium, na potrzeby kościoła, za pomoc w sprzątaniu i dekorowaniu. Ks. Skrzypek podziękował za służbę dla kościoła i całej wspólnoty - organisty, zakrystianki, grabarza, szafarzy Eucharystii, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Parafialnego Oddziału Caritas i Szkolnego Koła Caritas, grupy dekoracyjnej, zespołu redakcyjnego strony internetowej, strażaków, Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomagali naszą parafię. Kaznodzieja słowa wdzięczności skierował do rodzin, za troskę i opiekę nad najbliższymi w chorobie, w starości. Rodzicom podziękował za dobre wychowanie i zaangażowanie dzieci w służbę dla parafii.

Ks. Proboszcz przedstawił prace przeprowadzone przy kościele i budynkach parafialnych w okresie do września do grudnia br. Były to: konserwacja kościoła i dzwonnicy, dokończenie prac przy ogrodzeniu i odwodnieniu plebanii, remonty i doposażenie w budynku plebanii i w domu parafialnym. Wyraził wdzięczność za wszelką pomoc oraz nadzieję, że wspólnymi siłami zostaną wypłacone zobowiązania za wykonaną pracę przy ogrodzeniu. Nakreślił również plany na przyszły rok. Do najważniejszych należą - zabezpieczenie kaplicy na Rotowskim, dokończenie prac remontowych przy budynku parafialnym, ogrzewanie kościoła.

Po Komunii św. uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwami przebłagania, dziękczynienia i uwielbienia. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga wysławiamy", a wiele z nas, przechodząc na kolanach za ołtarz, dziękowało Matce Najświętszej za miniony rok.