Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15.08.2016

Przez Ciebie o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich stóp (.)

15 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Boskiej Zielnej. Zarówno po prymarii jak i po sumie kapłan święcił kwiaty i zioła, które przynieśliśmy do kościoła. Honorowe miejsce przy ołtarzu zajmował wieniec żniwny, przygotowany na Gminne Dożynki, obchodzone w tym roku w Biesiadkach.

Uroczystą sumę w tym dniu sprawowali kapłani: ks. proboszcz Janusz Skrzypek oraz, spędzający urlop w swojej rodzinnej miejscowości, ks. Marek Prus.


W homilii ks. Proboszcz mówił o tajemnicy Wniebowzięcia NMP oraz o nieustannej opiece Maryi, zwłaszcza w miejscach, które sobie szczególnie obrała - czyli w Jej sanktuariach. Kaznodzieja, mówiąc o naręczach kwiatów i ziół przyniesionych dziś do kościoła, zachęcał do czynienia dobrych uczynków, które zaniesiemy przed Boży tron.

Ks. Proboszcz wspominał rocznicę Bitwy Warszawskiej, stoczonej w sierpniu 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane "Cudem nad Wisłą". Bitwa ta zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i nie rozprzestrzenianiu się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.


To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród Najświętszemu Sercu Jezusa i oddał go pod opiekę Maryi Królowej Polski.

Ks. Proboszcz zachęcił do ufnej modlitwy i zawierzenia się Matce Bożej przed Jej cudownym wizerunkiem.

Po komunii kapłan udzielił zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa oraz poświęcił kwiaty i zioła, a następnie rozpoczął procesję wokół ołtarza. Śpiewając pieśni maryjne, ludzie przechodzili na kolanach za ołtarz, powierzając najczulszej Matce swoje radości, troski i nadzieje.