Spotkanie noworoczne Seniorów - 06.01.2017

Mimo zasp i siarczystego mrozu po ulicach miast i wiosek 6 stycznia wędrowały barwne orszaki Trzech Króli. To zwyczaj niedawny, zaczerpnięty z tradycji hiszpańskiej - na polski grunt przeniesiony w 2008 roku, przyjął się tutaj znakomicie.

Również do Gosprzydowej zawitali Trzej Mędrcy z dalekiego kraju. Mimo przeszkód, jakie stwarzał ruchliwy diabeł, pokłonili się Dzieciątku w stajence betlejemskiej, złożyli dary, a uczestników spotkania opłatkowego obdarowali cukierkami i życzyli im wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.

A wszystko za sprawą księdza Proboszcza, który podsunął pomysł i zmobilizował do działania. Ludzie podjęli wyzwanie i właśnie na dzień 6 stycznia przygotowali dla najstarszych mieszkańców wioski spotkanie noworoczne.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. celebrowana przez ks. Janusza Skrzypka. W homilii ks. Proboszcz zwrócił uwagę na trzy cechy, jakie wyróżniały Mędrców ze Wschodu - a były to: wiara, mądrość i męstwo. Te cechy kazały im podjąć trud podróży i pomogły odnaleźć drogę do Zbawiciela.

W każdej wiosce są trzy filary, w których buduje się podstawowe wartości. Należą do nich: kościół, szkoła i remiza strażacka. Kościół jest kolebką wiary kolejnych pokoleń, w szkole zdobywa się podstawy wszelkiej wiedzy i mądrości, a remiza strażacka - skupia ludzi mężnych, odważnych, zdeterminowanych.

Kaznodzieja podkreślał jak cenne jest doświadczenie spotkania, zjednoczenia. To dowód, że potrafimy wiarę przekuć w czyn - otworzyć się na bliźnich, połączyć swoje siły i przygotować wspólne świętowanie międzypokoleniowe, razem zasiąść do stołu i dzielić się radością.

W tym miejscu ks. Proboszcz podziękował za zaangażowanie. Słowa szczególnej wdzięczności ks. Proboszcz przekazał na ręce przedstawicieli Caritasu, Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Sołeckiej, świetlicy wiejskiej, szkoły podstawowej, zespołu Gosprzydowianie oraz wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego zadania.

Ciepłe słowa skierował do Seniorów, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Podkreślił wartość wspólnoty i wielkie bogactwo jakie płynie ze spotkania i przenikania się w życiu codziennym trzech pokoleń: dzieci - rodziców - dziadków.

Po Mszy św. na scenie wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej, które zaprezentowały jasełka o Bożym Narodzeniu. Przedstawienie przygotowane zostało pod okiem pani Marii Mróz - kierowniczki świetlicy wiejskiej w Gosprzydowej. W śpiew włączyli się członkowie zespołu "Gosprzydowianie", a pan organista akompaniował chórowi i małym solistom.

Życzenia noworoczne złożyła p. Dorota Musiał - sołtys Gosprzydowej, p. Sławomir Paterek - wójt Gminy oraz p. Janusz Zych - przewodniczący Rady Gminy.

Był też opłatek i wzajemne życzenia oraz smaczny obiad dla wszystkich uczestników spotkania. Seniorzy z wdzięcznością spoglądali w kierunku organizatorów, którzy z życzliwym uśmiechem dbali o obfitość stołu i bogaty, pełen wrażeń i przeżyć program.