Środa Popielcowa - 01.03.2017

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub "Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" - jedną z tych formuł wypowiada kapłan w środę popielcową posypując popiołem głowy wiernych. Ten dzień jest początkiem czterdziestodniowego postu - czasu pokuty i przemiany życia. To czas przygotowania do pełnego przeżycia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

W środę popielcową 1 marca licznie zgromadziliśmy się na Eucharystii w kościele. Fioletowy kolor szat liturgicznych podkreślał pokutny charakter nabożeństwa. W homilii ks. Proboszcz wzywał do przemiany życia - do spojrzenia w głąb siebie i odwrócenia się od grzechu.

Kaznodzieja zachęcał do modlitwy - szczerej rozmowy z Bogiem Ojcem. Wymieniał zalety postu, który kształtuje moc charakteru i wprowadza wewnętrzną harmonię. Podkreślał wartość jałmużny - daru przekazanego bezinteresownie i bez rozgłosu potrzebującym.


Nawiązując do słów proroka Joela "Nawróćcie się do Pana Boga Waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości" ks. Proboszcz zachęcał, aby duchowej przemiany nie odkładać na Wielki Tydzień, aby poprzez wytrwałą modlitwę, post i jałmużnę pogłębić swoją relację z Bogiem. To pozwoli umocnić się w wierze i rozkwitnąć prawdziwie chrześcijańskim życiem.

Dobrą okazją do spełnienia praktyk wielkopostnych będzie uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i rekolekcjach oraz wsparcie akcji Caritasowych (zakupienie świec , palm, baranków, zbiórka artykułów żywnościowych). Nie mniej cenne jest ofiarowanie drugiemu człowiekowi swojego czasu, poświęcenie uwagi, wysłuchanie, pomoc w dotarciu do kościoła.

Możliwości świadczenia o Chrystusie jest wiele. Ważne jest, abyśmy mądrze wykorzystali post, modlitwę i jałmużnę, jako narzędzia prowadzące nas ku wzrastaniu w jedności z Bogiem.