Sakrament bierzmowania - 09.03.2017

Na początku Wielkiego Postu gimnazjaliści, poprzez uczestnictwo w nowennie, rozpoczęli bezpośrednie przygotowania do przyjęcia darów Ducha św.

W czwartek 9 marca - uczniowie klas trzecich gimnazjalnych z Gnojnika, Gosprzydowej i Uszwi przyjęli sakrament bierzmowania. Z naszej parafii była to grupa 16 osób. Uroczystość miała miejsce w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku.

Najświętszą ofiarę pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Salaterskiego sprawowali księża proboszczowie z poszczególnych parafii - ks. Marian Zapiór, ks. Janusz Skrzypek oraz ks. Jan Kudłacz. Swoim wychowankom towarzyszyli również księża katecheci - ks. Piotr Bober z Gnojnika oraz ks. Karol Góra z Uszwi.


W homilii ks. biskup zwrócił się do licznej grupy młodzieży z przesłaniem, aby umocnieni darami Ducha św. odważnie dawali świadectwo chrześcijańskiego życia poprzez codzienne wybory zgodne z Ewangelią, aby tak, jak w czasie Światowych Dni Młodzieży, z zaangażowaniem i entuzjazmem uczestniczyli w życiu wspólnot parafialnych. Nawiązując do setnej rocznicy objawień fatimskich kaznodzieja zachęcał do przyjęcia przesłania Matki Bożej, która wzywała do modlitwy i nawrócenia.

Po kazaniu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a następnie ks. biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Wśród imion dominowały: Rita, Marta, Julia, Piotr, Karol, Łukasz. Jako dary ofiarne młodzi ludzie złożyli na ołtarzu świecę, chleb, wodę, wino oraz księgę zobowiązań abstynenckich.

Po błogosławieństwie przedstawiciele młodzieży podziękowali ks. biskupowi za modlitwę i udzielenie sakramentu bierzmowania, a rodzicom i kapłanom za wychowanie i przygotowanie do dojrzałego życia chrześcijańskiego. Z rąk ks. biskupa otrzymali na pamiątkę książkę ks. Janusza Adamczyka "Baranek paschalny i callejeros de la fe".