Dzień Skupienia Parafialnych Oddziałów Caritas - 11.03.2017

W sobotę, 11 marca, Parafialne Oddziały Caritas dekanatu Brzesko, spotkały się o godz. 14.00 w Kościele pw. Trójcy Św. w Okocimiu, by uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia.

Część modlitewną zakończyło uczestnictwo we Mszy Świętej, którą celebrowali: Wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Krzysztof Majerczak, Proboszcz miejsca ks. Wiesław Pieja, Wicedziekan Dekanatu Brzesko i opiekun dekanalnego Caritasu ks. Prałat Tadeusz Górka, ks. Janusz Skrzypek. W okolicznościowej homilii ksiądz dyrektor zwrócił uwagę na papieskie wskazania odnośnie pełnienia dzieł związanych z miłosierdziem, na postać Brata Alberta, któremu poświęcony jest obecny rok. Kaznodzieja podziękował wszystkim wolontariuszom Caritasu za ich pracę na rzecz potrzebujących.

Druga część spotkania to wspólna agapa. Przy tej okazji poruszono bieżące sprawy dotyczące działalności Caritas. Poszczególne sprawy i tematy zreferował ks. Tadeusz Górka. Na zakończenie spotkania ks. Krzysztof podziękował za wspólnotę modlitwy, przygotowanie spotkania, za pracę dla dobra potrzebujących, i złożył świąteczne życzenia.