Pogrzeb Ś.P. Franciszka Klimczaka - 25.03.2017

25 marca 2017 r. w Nawojowej odbył się pogrzeb ś. p. Franciszka Klimczaka - taty ks. Krzysztofa -proboszcza w Gosprzydowej w latach 2008 - 2015.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło kilkadziesiąt osób z naszej parafii. Autokarową pielgrzymkę zorganizował ks. Janusz Skrzypek, a poprowadził ks. Piotr Pasek.

Do Nawojowej przybyły rzesze wiernych - krewni, znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, a także -delegacje z parafii, w których pracował ks. Krzysztof - z Szalowej, Wojnicza, Żabna, Gosprzydowej. Licznie przybyli parafianie z Czarnego Potoka - obecnej placówki ks. Krzysztofa. Okolicznościowy list do rodziny, z zapewnieniem o pamięci i modlitwie skierował biskup Andrzej Jeż - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.


Uroczystości żałobnej przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Najświętszą Ofiarę sprawowało kilkudziesięciu kapłanów - wśród nich gosprzydowski proboszcz - ks. Janusz Skrzypek oraz kapłani rodacy - o. Jerzy Bakalarz OP i ks. Piotr Pasek.

W homilii ks. biskup nawiązał do uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Przypomniał, że Maryja zawsze z wiarą i ufnością przyjmowała Bożą wolę i ją wypełniała. W kontekście obchodzonego dzisiaj Dnia Świętości Życia kaznodzieja podkreślił konieczność obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i stanowczej postawy wobec domagających się prawa do aborcji i eutanazji.

W dalszej części przypomniał życiorys Zmarłego - troskliwego ojca rodziny, dobrego sąsiada, zaangażowanego w sprawy wspólnoty parafianina. Podkreślił wartość uczciwej pracy i wierności Bożemu Prawu oraz ufne zawierzenie Maryi, do której ś.p. Franciszek miał szczególne nabożeństwo.

Po Komunii ks. Krzysztof Klimczak skierował słowa wdzięczności do uczestników uroczystości, obejmując także tych, którzy duchowo łączyli się w modlitwie. Podziękował za udział w pogrzebie, za modlitwę, ofiarę Mszy św. przyjętą Komunię św. oraz za wszelką życzliwość, jakiej doświadczyła rodzina w trudnych chwilach choroby i cierpienia. W słowach pożegnania dziękował Bogu za dar życia Ojca, za Jego pracę dla dobra rodziny i kościoła, za przykład wiary, cichej modlitwy, miłości do Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej i wielki szacunek do kapłaństwa.

Modlitwy przy trumnie, a następnie żałobny kondukt na cmentarz poprowadził ks. biskup.