Plenerowa Droga Krzyżowa - 07.04.2017

W pierwszy piątek 7 kwietnia kilkadziesiąt osób zebrało się pod figurą przydrożną Matki Bożej u p. Maciejak w Nagórzu. Deszczowy, chłodny wieczór nie przeszkodził w licznym uczestnictwie w nabożeństwie. Prowadzeni przez ks. Proboszcza pielgrzymi wyruszyli w kierunku kościoła. Krzyż niosły poszczególne grupy w kolejności: strażacy, matki, dziewczęta, ojcowie, chłopcy.

Wędrując wąską dróżką przez wioskę pielgrzymi odkrywali w rozważaniach stacje Drogi Krzyżowej, złączone z życiem małżeństwa i rodziny. Podkreślona w nich była wielka wartość rodziny, nierozerwalność sakramentu małżeństwa, świętość życia od poczęcia. Wymowne komentarze "Z listu do rodzin" św. Jana Pawła II skłaniały do głębokiej refleksji o małżeńskiej drodze i ufnym zawierzeniu Bogu zwłaszcza, gdy ta droga staje się trudna, pozornie nie do pokonania.

Zwrócono uwagę na wielką wartość modlitwy rodzinnej, zwłaszcza tej inicjowanej przez matki - w intencji swoich dzieci. Niech ta modlitwa rodzinna obejmuje wszystkich - tych, którzy żyją, którzy mają przyjść na świat, i tych którzy już odeszli.

Przy kolejnych stacjach rozważania mówiły o wzajemnej służbie i odpowiedzialności, o szacunku dla rodziców i wychowaniu dzieci w duchu Ewangelii. Z cierpieniem Jezusa łączyły rodziny rozbite, skłócone, matki samotnie wychowujące dzieci. Troską otaczały ludzi chorych, cierpiących, przeżywających śmierć bliskich. Wskazywały na niezwykły dar - uobecnienie paschalnego misterium zbawienia w Eucharystii i wielką moc Sakramentu Pojednania.

Echem po lasach i pagórkach otulonych mrokiem nocy odbijały się słowa koronki do Bożego Miłosierdzia, części bolesnej różańca św. oraz litanii do Serca Pana Jezusa, wypowiadanych w czasie wędrówki od stacji do stacji, aż do kościoła, gdzie nastąpiło zakończenie Drogi Krzyżowej.

Intencje przyniesione przed Boży tron złożone zostały na ołtarzu podczas Najświętszej Ofiary sprawowanej przez ks. Janusza Skrzypka.

Po Mszy św. ks. Proboszcz udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa i podziękował za przygotowanie Drogi Krzyżowej oraz liczny udział i zaangażowanie.