Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 03.05.2017

Rozpoczął się miesiąc maj, a wraz z nim piękne nabożeństwo maryjne. 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jak co roku zgromadziliśmy się przy figurze Matki Bożej Zwycięskiej "na zakręcie". Pielgrzymów powitały dźwięki orkiestry dętej, która specjalnie na tę okazję przygotowała kilka pieśni maryjnych. Zespół w składzie: Marcin Świerczek, Natalia Kądziołka, Tomasz Zięć, Andrzej Mróz i Wojtek Skirło wykonał m. in. utwory: "Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo", "Po górach dolinach", "Czarna Madonna", "Zapada zmierzch". Uczestnicy nabożeństwa włączali się w śpiew pieśni i litanii loretańskiej, prowadzony przez zespół "Gosprzydowianie".


Ksiądz Janusz Skrzypek przybliżył genezę uroczystości. Przypomniał bohaterską obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, śluby Jana Kazimierza z 1656 r., rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Powitał wszystkich przybyłych na wspólną modlitwę i podziękował za świadectwo wiary i patriotyzmu. Zachęcał do zaangażowania w sprawy "małej ojczyzny", w budowanie jej tożsamości oraz do odpowiedzialnego uczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wioski. Podkreślił wagę uroczystości państwowych obchodzonych w tych dniach -święto flagi 2 maja oraz 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zadbał o to, aby gosprzydowska świątynia została przystrojona barwami maryjnymi i narodowymi.


Na zakończenie ks. Proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa. Podziękował wszystkim za udział w nabożeństwie. Wyraził wdzięczność za opiekę nad kapliczką przydrożną i coroczną gościnę pp. Pajorom oraz za udostępnienie parkingu PP. Paskom. Zachęcił do kultywowania tradycji odprawiania majówek przy kapliczkach przydrożnych oraz do włączenia się w prowadzenie tych nabożeństw w kościele podczas Jego nieobecności.

Zjednoczona w modlitwie wspólnota parafialna poleca Bogu Najwyższemu osobę Księdza Proboszcza, prosząc o łaskę zdrowia, za wstawiennictwem Matki Bożej Gosprzydowskiej. W modlitwę włączają się kapłani rodacy i siostra zakonna.