Odpust na Rotowskim - 28.05.2017

Maryja nasza Matka,
a myśmy Jej dzieci.

W niedzielne popołudnie 28 maja 2017 mieszkańcy Rotowskiego oraz sąsiednich przysiółków zgromadzili się w kaplicy. Najświętszą Ofiarę w intencji mieszkańców, kilka dni po wspomnieniu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, sprawował nasz rodak - ks. Piotr Pasek. W liturgię włączyli się mieszkańcy, którzy również prowadzili śpiew.

W homilii ks. Piotr nawiązał do liturgii słowa uroczystości Wniebowstąpienia Pana. Mówiąc o fakcie Wniebowstąpienia wyjaśniał, jak należy rozumieć obietnicę Pana Jezusa, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. Zachęcał do popatrzenia na tę rzeczywistość wyobraźnią serca. Przedstawiał wartość modlitwy i częstego uczestnictwa w Eucharystii, podczas której urzeczywistnia się osobowa obecność Pana Jezusa.

Zachęcał, aby mocno stąpać po ziemi, ale wzrok kierować ku górze - ku niebu, które jest celem ziemskiej wędrówki i trudu każdego człowieka. W tej wędrówce towarzyszy nam Maryja - dana nam przez Jezusa za Matkę. Nawiązując do setnej rocznicy objawień fatimskich kaznodzieja mówił o obietnicy Matki Bożej, że przez Jej Niepokalane Serce ludzie mogą uzyskać wiele łask. Wspominając objawienia w La Salette, ks. Piotr zachęcał do ufnej modlitwy i wiary. Przypomniał, że bez Bożego błogosławieństwa człowiek nie jest w stanie dokonać niczego.

Dziękował za wytrwałość i wierność, za dbałość o to miejsce, które wybudowali przed ponad 60 laty ludzie żyjący na tej ziemi. Tu przychodzili modląc się o opiekę i pomoc w życiu i w pracy, w wypełnianiu codziennych obowiązków. Dziękował za przykład modlitwy i prowadzenie do Boga przez Maryję kolejnych pokoleń.

Po Mszy św., ks. Piotr poprowadził nabożeństwo majowe i modlitwy do Ducha św. przed uroczystością Zielonych Świąt.