Spotkanie Młodych - Lednica 03.06.2017

Wracajcie na Lednicę, by spotkać Chrystusa!

W przededniu święta Zesłania Ducha Świętego - 3 czerwca 2017 r. dziesiątki tysięcy młodych ludzi przyjechało na spotkanie zorganizowane po raz XXI przez Wspólnotę Lednicką. Oprócz Polaków (również przedstawicieli naszej parafii), obecni byli także pielgrzymi z Włoch, Portugalii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Mołdawii i Stanów Zjednoczonych. Przybyłych witał duszpasterz Wspólnoty O. Wojciech Prus OP oraz prymas Polski abp Wojciech Polak. "By czuć się dobrze nie potrzebujecie komórki czy facebooka, ale spotkania" mówił metropolita gnieźnieński.

Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło "Idź i kochaj". Dla każdego uczestnika przygotowano świecę, puzzle symbolizujące wspólnotę oraz różaniec - jako nawiązanie do trzech maryjnych rocznic: 300 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140 rocznicy objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej oraz 100 rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej.


foto: Jerzy Bakalarz OP

Kopie wizerunków Matki Bożej zostały uroczyście wprowadzone na plac spotkania i umieszczone "w prezbiterium" ołtarza pod Bramą - Rybą, a uczestnicy powitali je leżąc krzyżem w geście szacunku, uwielbienia i wdzięczności za wielowiekową obecność Maryi na ziemiach polskich. Drogą III Tysiąclecia przewieziono także puste ramy jasnogórskiego obrazu, nawiązując w ten sposób do ich peregrynacji po Polsce w latach 60., kiedy władze PRL-u aresztowały obraz Czarnej Madonny. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania otwarto "pole pokuty". Młodzi korzystali z sakramentu pojednania. Wielu trwało na modlitwie w Namiocie Adoracji. Wartę przy grobie twórcy lednickich spotkań - O. Jana Góry OP pełnili harcerze. Tam bez przerwy gromadzili się ludzie. W ciszy i zadumie polecali Bogu duszę pierwszego duszpasterza Lednicy.

O godzinie 15:00 dziesiątki tysięcy wiernych zjednoczyła modlitwa św. Siostry Faustyny. Następnie konferencję "Idź i kochaj" wygłosił o, dr Paweł Krupa OP. W radosnym przesłaniu zapewniał o Bożej miłości do każdego człowieka. Miłości, która najpełniej objawia się w bezinteresownej służbie bliźnim. Największy dar i pragnienie każdego człowieka, niezależnie od wieku -to kochać i być kochanym. O. Krupa podkreślał, że świętość to przyjęcie miłości od Boga, a następnie obdarzenie tą miłością bliźniego. Bóg do nas biegnie, bo chce byśmy wstali i wyruszyli w drogę.

Ten świat nie jest rządzony dziwne prawa fizyki. Skąd one się wzięły? My je odkrywamy. Zachwycamy się nimi i to bardzo fajnie, ale najgłębiej ten świat poruszany jest przez miłość Tego, który to stworzył i Tego który podtrzymuje w istnieniu. Popatrzcie na niebo, na słońce, na te drzewa i powiedzcie sobie: Miłość to wszystko porusza miłość, to wszystko ożywia. Miłość nadaje temu bieg i nadaje temu sens miłość. Miłość Boga do tego świata i do was. W tej miłości jesteście zanurzeni. W tej miłości każde serce - moje, twoje i wszystkich nas może odnaleźć prawdziwe szczęście. Dajcie się poruszyć, dajcie się popchnąć. Idźcie i kochajcie!

Oficjalnym rozpoczęciem spotkania o godz. 17:00 był wystrzał armatni. Po nim odbyła się uroczysta procesja, w trakcie której pod Bramę-Rybę wniesiono m.in. relikwie świętego Wojciecha z Gniezna, relikwie świętych dominikańskich, odlew dłoni św. Jana Pawła II oraz krzyż Światowych Dni Młodzieży z Częstochowy z 1991 roku.


foto: Jerzy Bakalarz OP

Na Pola dotarł też 12. Lednicki Maraton, który jak co roku wyruszył spod poznańskich Krzyży. Biegło 130 osób. Płk Krzysztof Szopiński , skacząc ze spadochronem, przyniósł dar od papieża Franciszka - perłowy różaniec ze srebrnym krzyżykiem. Młodzi obejrzeli także dwie inscenizacje opowiadające o spotkaniu Maryi z Elżbietą i Zacheusza z Jezusem.

O godz. 20:00 Najświętszą Ofiarę pod przewodnictwem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego sprawowało kilkuset kapłanów, wśród nich nasz rodak o. Jerzy Bakalarz OP. Homilię wygłosił bp. Grzegorz Ryś z Krakowa. Nawiązując do liturgii słowa mówił o otwartości na strumienie Bożej łaski i o gotowości przyjęcia darów Ducha Świętego.

Zwracając się do tłumu, przemawiał do każdego indywidualnie. "Pan Bóg Cię kocha i potrzebuje. Zawsze i w każdej sytuacji jest przy Tobie. On Cię kocha takim jakim jesteś. Uwierz i zaufaj. Otwórz się na Jego miłość. Zaczerpnij ze źródła Bożej łaski. Miłości się nie kupuje, ani na nią się nie zapracowuje. Miłość otrzymuje się jako dar. Jesteście gotowi przyjąć tę miłość, jaką Bóg Was kocha? Jesteście gotowi ten dar przekazać innym?"

Kaznodzieja wołał o jedność w Kościele, o wspólnotę, która ubogaca, która ma źródło w Duchu Świętym. Prosił aby nie zasklepiać się w sobie, ale otworzyć się na drugiego człowieka. Aby nie stać obok siebie, przeciw drugim czy ze strachem przed drugimi. Potrzebujemy siebie nawzajem. Dajmy Duchowi Świętemu możliwość, aby z nas uczynił jedną wspólnotę, jeden Kościół.

W modlitwie wiernych mocno wybrzmiało wezwanie "o dobre i liczne powołania do małżeństwa", bo na zdrowej rodzinie buduje się mocną wspólnotę Kościoła i państwa.


foto: Ewa Prus

Podczas tzw. "Godziny św. Jana Pawła II" młodzież modliła się za wstawiennictwem papieża Polaka. Prymas Polski abp W. Polak, wspominając inicjatorów Lednicy - św. Jana Pawła II i o. Jana Górę, powtórzył słowa: "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie". Mówił też: "Ojciec Jan Góra uczył się od Jana Pawła II cierpliwie szukać człowieka. Wychodził do drugiego z wielką miłością i starał się w każdej i w każdym z nas zobaczyć tego, którego Chrystus potrzebuje. Często powtarzał, żebyśmy nie byli bezrobotni. Myślę, ze zapalał nas do tego, by otworzyć się na Chrystusa, a potem w Jego imię otwierać się na drugiego człowieka". Prosił też młodych: "Wracajcie na Lednicę, by spotkać Chrystusa!".

Również Papież Franciszek zwrócił się do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich. Nagrane wcześniej Jego słowa zostały odtworzone po wieczornej Eucharystii: "Jezus [.] Chce do Was przyjść i posłać was do braci, abyście dzielili się Jego miłością. Wie, że nie jest to łatwe, dlatego zsyła Wam Ducha Świętego, który napełni Was Jego mocą" Papież Franciszek pobłogosławił uczestników Spotkania Lednickiego: "Wszystkich Was, którzy gromadzicie się nad Jeziorem Lednickim, u źródeł chrzcielnych Polski, zawierzam opiece Maryi i z serca błogosławię".

Kilka słów pozdrowienia skierował do młodych także abp José Domingo Ulloa Mendieta z Panamy, i zaprosił na Światowe Dni Młodzieży w roku 2019.

W trzeciej części spotkania pielgrzymi przeżyli Misterium Odwagi - na krótką chwilę wszyscy odwrócili się w stronę repliki krzyża z Giewontu, a światła zgasły. Zwrócili się w kierunku krzyża, pozwalając mu zabrać wszystko, co wprowadza podziały i mury.

Przed północą Pola Lednickie się wyciszyły i rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowująca młodzież się do aktu wyboru Chrystusa.

Oprócz modlitwy i czuwania nie zabrakło śpiewu, tańca. Było to prawdziwe święto radości, animowane przez zespół "Siewcy Lednicy", zakończone przejściem wszystkich uczestników przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia, w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.

Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwały służby medyczne, harcerze, strażacy, policja, Maltańska Służba Bliźnim, wolontariusze.


Galeria fotografii I

Foto: Ewa Prus

Galeria fotografii II

Foto: Jerzy Bakalarz OP

Galeria fotografii III

Foto: Jerzy Bakalarz OP