30 rocznica beatyfikacji Karoliny Kózkówny - 10.06.2017

Czy święci są po to, aby zawstydzać?

Dokładnie 30 lat temu, 10 czerwca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Karoliny Kózkówny. Dla wspomnienia tego wydarzenia, w sobotę 10 czerwca 2017 r. w rodzinnej parafii Błogosławionej, zostały zorganizowane rocznicowe obchody.

Najpierw była droga krzyżowa szlakiem męczeństwa błogosławionej Karoliny. Pielgrzymi, wśród nich przedstawiciele naszej parafii, wędrowali od Jej domu drogą przez las, rozważając kolejne stacje wędrówki ku Bogu. Była to droga trudna, naznaczona cierpieniem, lękiem, a jednocześnie jednoznaczną odpowiedzią na Boże wezwanie. Karolina, zniewolona przez rosyjskiego żołnierza, pozostała wolna w swojej miłości do Chrystusa.


Kustosz zabawskiego sanktuarium ks. Zbigniew Szostak wspominał dzień beatyfikacji. 10 czerwca 1987 r. na plac uroczystości w Tarnowie przybyły tłumy wiernych - ok. 2 mln ludzi. Nie zważając na deszcz i błoto przybyli, aby cieszyć się obecnością Namiestnika Chrystusowego na tarnowskiej ziemi i dziękować za dar beatyfikacji wiejskiej dziewczyny z Wał Rudy. Kiedy na placu pojawił się Ojciec Święty, zza chmur wyjrzało słońce. Jan Paweł II w homilii zachęcał, aby przypatrzeć się sobie. Aby umieć odnaleźć w szarej codzienności swoje powołanie i wiernie je realizować - tak jak Karolina.

Po drodze krzyżowej czciciele bł. Karoliny udali się do Zabawy. Tam, w specjalnie przygotowanym namiocie, modlitwę poprowadził zespół "Mocni w Duchu" ze wspólnoty ewangelizacyjnej w Łodzi. Błogosławiona Karolina przechadzając się wśród młodzieży dawała wskazówki jaką drogą podążać w życiu, przekazywała różańce, obrazki, Pismo św. Uczestnicy z zadumą wsłuchiwali się w wypowiedzi Błogosławionej. Dali się też porwać radosnym rytmom i w duchu uwielbienia Boga przygotowali się do uczestnictwa we Mszy św.


Najświętszą Ofiarę sprawowało kilkunastu kapłanów. W homilii o. Paweł Sawiak mówił o powołaniu do świętości. Zwrócił uwagę, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych. Nawiązując do przedstawionych w Ewangelii ośmiu błogosławieństw, wyjaśniał, że są one wskazówką jak żyć, aby być szczęśliwym. Pragnieniem Boga jest szczęście człowieka. Taki jest zamysł Stwórcy wobec nas wszystkich. Kaznodzieja zachęcał młodych do odważnego kroczenia za Chrystusem i radosnej postawy chrześcijanina. Wskazując na Karolinę mówił, że jest ona wzorem, ale równocześnie napomnieniem, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, niezależnie od miejsca, w którym żyjemy, zawodu jaki wykonujemy. Kaznodzieja w sposób szczególny zwracał się do najliczniej reprezentowanej grupy młodzieży. Zachęcał, aby być dla innych oazą życia - aby nie niszczyć i poniżać, tylko podnosić na duchu i przez to przyczyniać się do wzrostu, dawać nadzieję.

Po Mszy św. uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wieczorem grupa teatralna "Mali Radłowianie" przedstawili inscenizację "Poranek z Karoliną".