Pielgrzymka parafian z Gnojnika - 11.06.2017

Dziękujemy wam za świadectwo wiary.

W niedzielne, słoneczne popołudnie 11 czerwca 2017 r. ok. 200 pielgrzymów z Gnojnika wyruszyło do Gosprzydowej. Prowadzeni przez swoich duszpasterzy - ks. Mariana Zapióra i ks. Piotra Bobra, śpiewali pieśni maryjne, odmawiali różaniec, wsłuchiwali się w rozważania i, radując się pięknem przyrody wychwalali dobroć Boga. Pielgrzymowali całymi rodzinami. Najmłodsi zostali przywiezieni na wózkach przez rodziców, najstarsi - samochodami. Ci, już sporo wcześniej, w chłodzie drewnianej, zabytkowej świątyni modlili się przed obrazem Matki Bożej oczekując na pątników.


Pielgrzymów powitał pełniący obowiązki administratora parafii ks. Piotr Pasek, a dźwięk dzwonów oznajmił całej okolicy przybycie licznej grupy pielgrzymów.

Najświętszą Ofiarą w intencji gnojnickiej wspólnoty sprawował Proboszcz ks. Marian Zapiór oraz ks. Piotr Pasek. Ks. Piotr Bober polecał Bogu ks. Proboszcza Janusza Skrzypka, który przebywa na leczeniu szpitalnym, ale duchowo łączy się ze swoją parafią.


Pielgrzymi aktywnie włączyli się w liturgię. Homilię wygłosił ks. Piotr Pasek. Powitał pielgrzymów i podziękował za świadectwo wiary i ewangelizację przykładem, za podtrzymywanie tradycji przodków i przekazywanie jej młodym pokoleniom. W uroczystość Trójcy Świętej kaznodzieja mówił o Bogu - pełnym miłości i miłosierdzia. Podkreślił, że Maryja, do której pielgrzymujemy, wskazuje prostą drogę do nieba. Tą drogą jest Jej Syn Jezus Chrystus. On pragnie naszego szczęścia i wskazuje ku niemu drogę. Niestety my często tworzymy inny obraz Boga. Szybciej jesteśmy zdolni przyjąć, że On pragnie nas doświadczyć cierpieniem, niż pobłogosławić. Ks. Pasek zachęcał do podążania drogą Bożych Przykazań, do zaufania Bogu i dostrzegania Jego obecności w każdym momencie życia. Niech zawsze, w każdym działaniu, towarzyszy wam znak krzyża. W nim zawiera się Tajemnica Trójjedynego Boga. Nie czyńcie niczego bez znaku krzyż, a wtedy Boże błogosławieństwo będzie waszym udziałem.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy podążyli w pielgrzymce pokutnej na kolanach za ołtarz i pozostali w świątyni aż do zasłonięcia obrazu Matki Bożej.

Po nabożeństwie pielgrzymi zostali zaproszeni do domu parafialnego na drożdżówki i wodę mineralną. Poczęstunek ufundowała właścicielka sklepu p. Marzena Gajda. Po krótkim odpoczynku i zebraniu sił część grupy wyruszyła pieszo w drogę powrotną do domu.