Zakończenie oktawy Bożego Ciała - 22.06.2017

Piękna pogoda sprzyjała licznemu uczestnictwu w nabożeństwach oktawy Bożego Ciała. Codziennie wieczorem kościół wypełniał się wiernymi, którzy chętnie przychodzili na Mszę św., nieszpory, adorację Najświętszego Sakramentu i procesję.

Na zakończenie oktawy, w czwartek 22 czerwca, do kościoła przybyły całe rodziny. Najliczniej były reprezentowane dzieci, które w tym dniu otrzymały specjalne błogosławieństwo. Uroczyste nabożeństwo sprawował ks. Piotr Pasek. W tym dniu kapłan pobłogosławił również wianki i zioła lecznicze. Podczas poświęcenia wianków ks. Piotr zanosił modlitwy o błogosławieństwo w pracy na roli i o dobre plony.

Aby tradycji stało się zadość, po zakończeniu nabożeństwa, ks. Piotr obdarował cukierkami wszystkich, którzy systematycznie przychodzili na procesje. W sposób szczególny podziękował rodzicom, którzy przyprowadzali najmłodszych do sypania kwiatków, dzwonienia oraz motywowali młodzież do noszenia feretronów i chorągwi. Swoją wdzięczność skierował również pod adresem ministrantów, lektorów i dziewcząt z DSM. Podkreślił, że uczestnictwo w oktawie Bożego Ciała jest wyrazem uwielbienia Boga i dziękczynienia za jego ustawiczną obecność wśród nas.