Uroczystość Matki Bożej Zielnej - 15.08.2017

15 sierpień to w polskim kalendarzu podwójne święto - wraz z całym Kościołem powszechnym obchodzona w tym dniu uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz święto Wojska Polskiego, w rocznicę cudu nad Wisłą.

W naszym kościele uroczystą sumę sprawowali kapłani rodacy: ks. Piotr Pasek oraz ks. Marek Prus. Homilię o Matce Bożej wygłosił ks. Dariusz Zachwieja. Maryja, wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna, obdarowana została wieloma łaskami. Narodzona bez grzechu pierworodnego, żyła w nieskalanej czystości i posłuszeństwie Bogu. Wierna i pełna zaufania przyjmowała wolę Bożą i bez wahania ją wypełniała. W bólu i miłości trwała przy swoim Synu podejmującym cierpienie i śmierć krzyżową. Z wysokości krzyża, dana nam przez Chrystusa za Matkę, z duszą i ciałem wzięta do nieba, jest przy nas i oręduje za nami u Boga. Kaznodzieja przytoczył świadectwa świętych i błogosławionych, którzy w Maryi widzą szczególną pomoc i ochronę oraz jej ustawiczną obecność. Zachęcał do częstej i systematycznej modlitwy i powierzania swoich spraw Bogu, za wstawiennictwem Matki Bożej. Zwrócił uwagę, że Maryja wzięta do nieba, poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo pokonuje wpływy szatana i ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego.

Po Komunii św. kapłan poświęcił kwiaty i zioła oraz wieniec żniwny przygotowany na uroczystość dożynkową.