Koronacja Obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej, Królowej Rodzin.

Wielkie rzesze wiernych wypełniły 9 września 2017 r. błonia przed chorzelowskim sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele naszej parafii. Powodem wielkiego świętowania była koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej, Patronki Ziemi Mieleckiej. Najświętszą Ofiarę sprawowało kilku biskupów i arcybiskupów oraz kilkuset kapłanów.

Przed Mszą św. wierni zgromadzeni na placu odmówili różaniec z rozważaniami oraz śpiewali pieśni maryjne. O godzinie 11 przed południem, na plac koronacyjny dotarła procesja celebransów, prowadzona przez krzyż i liturgiczną służbę ołtarza.

Na początku ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Andrzej Jeż powitał wszystkich zebranych, w sposób szczególny głównego celebransa - Metropolitę katowickiego abpa Wiktora Skworca. Wyraził wdzięczność wszystkim przybyłym na uroczystość i zachęcił do obfitego czerpania z darów tego zgromadzenia.


W homilii ks. bp Wiktor Skworc nawiązał do słów Ewangelii ".bo kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". Maryja jest wzorem bezwarunkowego zaufania Bogu i pełnienia Jego woli. I my powinniśmy stać wiernie na straży Bożych przykazań, których zadaniem nie jest ograniczanie wolności człowieka, ale ochrona przed popełnianiem błędów, które ranią, niszczą wzajemne relacje, zabijają miłość.

Ks. biskup przedstawił wizerunek MB Chorzelowskiej, jego historię oraz wyjaśnił symbole, jakie artysta umieścił na obrazie. Kaznodzieja mówił o rodzinie z Nazaretu, która ma być wzorem dla naszych rodzin. Święta Rodzina zaprasza nas do stołu, chce naszej obecności, wspólnoty. Starajmy się ożywić gościnność, otwartość, życzliwość, serdeczność, umiejętność przebaczania, dążenie do zgody, szacunek i miłość. Niech nasze rodziny staną się wspólnotami stołu, wzajemnego pojednania i życzliwości.

Ks. biskup omówił zagrożenia jakie niszczą współczesne rodziny. Lansowane w mediach związki partnerskie, zachwianie ról w rodzinie, programowe niszczenie autorytetu ojca i matki, brak otwartości na nowe życie, konsumpcyjny styl życia - to tylko niektóre metody systematycznego osłabiania rodziny. Rozbijane są podstawowe struktury społeczne i naturalne więzi międzyludzkie, kwestionowane jest małżeństwo i rodzina. Kaznodzieja wołał, aby ludzie nie dali się zwieść współczesnym "inżynierom dusz", którzy chcą oszukać naturę i "zaprojektować" nowoczesnego człowieka, otwartego na modę, podatnego na manipulację medialną. Natura nie da się oszukać, a wszelkie eksperymenty prowadzą do samounicestwienia. Kaznodzieja zadał pytanie o obecność Boga w życiu duchowym narodu. Zaznaczył, że powraca pokusa, by wiarę schować za drzwiami, pozdejmować krzyże, a w zamian za to pozwalać na tworzenie pseudo- sztuki, które znieważają Boga i najważniejsze dla nas wartości.


Ks. Arcybiskup przypomniał, że polski krajobraz przesiąknięty jest zdrową chrześcijańską tradycją, z której rodzina może czerpać siłę. Prosił o przywrócenie niedzieli jej świątecznego i rodzinnego charakteru. Ważnym akcentem trwania przy Bogu jest uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. Kaznodzieja zachęcał do wspólnej modlitwy, do rodzinnego wyjścia do kościoła, do promocji ojcostwa i macierzyństwa oraz naturalnej wspólnoty rodzinnej.

Podkreślał, jak ważne jest pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym. Zachęcał, aby zaangażować się w tworzenie Konstytucji, aby dopilnować, by w ustawie zasadniczej znalazły się zapisy o rodzinie zbudowanej w oparciu o zdrowe relacje mężczyzny i kobiety, a także o ochronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Po kazaniu nastąpił obrzęd koronacji . Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie - ks. prałat Robert Kantor odczytał polskie tłumaczenie Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, którym zezwala się na dokonanie koronacji w imieniu i autorytetem papieża Franciszka. Następnie ks. arcybiskup Wiktor Skworc oraz ks. biskup Andrzej Jeż nałożyli złote korony na skronie Dzieciątka i Maryi oraz aureolę św. Józefowi.

Po ukończeniu rozdawania Komunii św. biskup diecezjalny Andrzej Jeż, klęcząc przed ukoronowanym wizerunkiem Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin, odmówił akt zawierzenia Diecezji Tarnowskiej Jezusowi Chrystusowi i Maryi z Cudownego Obrazu Chorzelowskiego. Oto fragmenty modlitwy:

Panie Jezu Chryste,
przed chwilą w komunii świętej przyjęliśmy dar, który nam zostawiłeś, jako pokarm na życie wieczne:
Twoje Przenajświętsze Ciało i Krew.

Zastawiłeś dla nas stół, który jak głosi napis na cudownym obrazie, jest Świętym Bankietem,
bo Bóg, który dzikim ptakom i zwierzętom pokarm daje, dla nas zatwardziałych grzeszników
sam pokarmem się staje.

Ty jesteś jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Ty jesteś najwyższym wzorem,
według którego każdy z nas, jako uczeń, winien kształtować swoje postępowanie, tak,
aby żywić te same co Ty uczucia, żyć Twoim życiem i posiadać Twojego ducha,
który jest całkowicie oddany woli Ojca(.)

Maryjo, nasza Najlepsza Matko! Królowo Rodzin!
Stań na straży naszych rodzin i odradzaj je duchowo, zachowaj je od niewiary.
Broń od pijaństwa, zgorszenia i rozwodów. Osłaniaj przed brakiem miłości i uczuć serdecznych.
Napełniaj je duchem modlitwy, wzajemnej służby i zrozumienia.

Prosimy Cię, strzeż we wszystkich rodzinach nowo poczętego życia i wspieraj tych małżonków,
którzy u Ciebie szukają pomocy, aby wyprosić dar upragnionego macierzyństwa i ojcostwa.
Niech w każdej rodzinie kwitnie trzeźwość, praca, ład i porządek.
Niech wszyscy domownicy mają zawsze sumienie czyste, serce szczęśliwe i twarz uśmiechniętą.
Niech każda rodzina będzie ostoją wiary, czystości obyczajów i chrześcijańskich tradycji polskich.

Niech wszelkie trudności, każda rodzina rozwiązuje uciekając się do wspólnej rodzinnej
modlitwy różańcowej, aby u Ciebie szukać pomocy i światła do pełnienia woli Bożej.

Niech zatem każda rodzina stanie się domowym Kościołem, na wzór tego domu,
który Ty wraz z Józefem stworzyłaś dla Bożego Syna (.)"

Po uroczystym błogosławieństwie wizerunek Matki Bożej Chorzelowskiej został w procesji przeniesiony do kościoła.

Obraz Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin przedstawia Rodzinę Jezusa. Maryja trzyma na ręku Dzieciątko, na drugim planie św. Józef. Mały Jezus ma w lewej ręce białą i czerwoną różę, w prawej dwie wiśnie. Postacie siedzą za stołem. Na obrusie artysta namalował talerz z winnym gronem i kłosem zboża, z którego ptak wydziobuje ziarna. Inny ptak karmi swoje pisklę. Obok leży jabłko i mała dynia. Pod obrazem inskrypcja: "Dzikim ptakom i zwierzom Bóg pokarmy daje. Dla dzikich się grzeszników sam pokarmem staje. Tak Świętego Bankietu w Dzikowskim Obrazie Józef pilnuje z Panną niepodległą skazie".

Wizerunek został przywieziony do Chorzelowa w 1813 r. przez Michała Tarnowskiego i ofiarowany do drewnianego kościoła pw. Wszystkich Świętych. Na początku XX wieku, podczas budowy nowej świątyni obraz został przeniesiony do przydrożnej kapliczki. Dopiero w 1975 r. za sprawą ks. Jerzego Grabca obraz został odnaleziony i odnowiony. 8 września 1978 r. bp Jerzy Ablewicz dokonał uroczystego wprowadzenia obrazu do kościoła parafialnego. Od tamtej pory Maryja nazywana jest tu Matką Bożą Chorzelowską i Panią Ziemi Mieleckiej. Rozwijający się kult i świadectwa otrzymanych łask sprawiły, że rozpoczęto starania o uczynienie chorzelowskiego kościoła Sanktuarium Maryjnym.


Dostrzegając szczególne przywiązanie rodzin do Matki Bożej Chorzelowskiej, 7 września 2008 r., biskup Wiktor Skworc ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Chorzelowskiej - Królowej Rodzin. Wierni podjęli szczególną modlitwę za rodziny, zaczęły napływać liczne prośby i modlitwy o zgodę i trzeźwość w rodzinie, o łaskę macierzyństwa i ojcostwa, o wierność małżeńską, o umocnienie wiary w rodzinie.

Intensywne przygotowania do koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Chorzelowskiej rozpoczęły się w 2015 r. za zgodą biskupa Andrzeja Jeża. Korony, wykonane z obrączek i pierścionków zaręczynowych ofiarowanych przez wiernych, zostały poświęcone przez papieża Franciszka na Jasnej Górze 28 lipca 2016 r. przy okazji trwających Światowych Dni Młodzieży. 3 maja 2017 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, aby wizerunek Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin został ukoronowany w imieniu i autorytetem papieża Franciszka.

Niech przykład Chorzelowskiej Pani zainspiruje do większej gorliwości, modlitwy i zaufania oraz niech będzie zachętą do składania świadectw o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Matki Bożej Gosprzydowskiej, aby i nasza parafia mogła w przyszłości przeżyć podobną uroczystość.