Z sercem przy Maryi, z różańcem na ustach - 21.10.2017

Nie zważając na dżdżyste popołudnie, zebraliśmy się w niedzielę 22 października na modlitwie różańcowej. Tym razem do kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Rotowskim przybyło się kilkadziesiąt osób. Można zaryzykować stwierdzenie, że każdy, nawet najdalszy przysiółek miał swoich przedstawicieli. Obecnych było trzech kapłanów - ks. Tadeusz Cetera, ks. Ignacy Kosmana oraz ks. Piotr Pasek Modlitwę prowadziła róża p. Wiśniowskiej.

Po błogosławieństwie ks. Proboszcz podziękował za świadectwo wiary i liczną obecność na nabożeństwach różańcowych. Na zakończenie zaprosił wszystkich na słodką niespodziankę.