Imieniny ks. Proboszcza - 28.10.2018


W dzień imienin ks. Proboszcza Najświętszą Ofiarę w intencji dostojnego Solenizanta sprawował ks. Ignacy Kosmana. Zwracając się do ks. Tadeusza życzył: "Bądź człowiekiem modlitwy, promieniuj mocą Chrystusa. Bądź nie tylko pasterzem dla tej wspólnoty, bądź rybakiem dla tych, którzy się pogubili, którzy stoją daleko, którzy zachowują dystans. Bądź silny mocą wiary, a Pan, widząc Twoją gorliwość przymnoży Ci siły".

Nawiązując do Ewangelii ks. Ignacy przypomniał, że góra jest symbolem spotkania człowieka z Bogiem. Na Synaju Bóg przekazał Mojżeszowi tablice z Dekalogiem, na Taborze Chrystus przemienił się wobec Piotra, Jakuba i Jana, na górze w Wieczerniku Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii. Jezus wchodził na górę, aby się modlić, aby rozmawiać z Ojcem. Naszą "górą modlitwy" jest ta świątynia. Człowiek modlitwy jest obdarowany mocą Chrystusa. Nie oblicza, nie kalkuluje. Zawsze dziękuje.

Kaznodzieja życzył, aby modlitwa była naszą mocą i uzdrowieniem. Zachęcał, aby w przeciwnościach nie tracić nadziei." Gdy przychodzi zniechęcenie, gdy myśli uciekają gdzieś daleko, nie przerywaj modlitwy - powtarzaj: Jezu! Jezu! On obdaruje Cię swoją mocą."

Po Komunii św. życzenia w imieniu Rady Parafialnej złożyła Dorota Kurek, a w imieniu Parafialnego Oddziału Caritas Stanisława Stachoń. Ludowy Zespół Gosprzydowianie z towarzyszeniem orkiestry dętej prowadził śpiew podczas liturgii. Po modlitwie różańcowej z chóru popłynęły radosne dźwięki "Sto lat" oraz "Życzymy, życzymy." Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował za pamięć, życzenia i modlitwę.