Zakończenie Starego Roku - 31.12.2017

Przełom roku obfituje w refleksje i podsumowania. Z nostalgią spoglądamy wstecz na to co minęło, wspominamy, robimy bilans zysków i strat. Koniec roku niesie też nowe nadzieje i radosne oczekiwanie na to co nowe, nieznane.

Zwyczajem praojców, Bogu Najwyższemu dziękujemy za miniony rok, uczestnicząc w nabożeństwach dziękczynno - błagalnych. I tak było tym razem. Na Mszach św. Ksiądz Tadeusz Cetera dokonał podsumowania roku w parafii. Ponieważ Sylwester wypadł w niedzielę Świętej Rodziny, w homilii ks. Proboszcz nawiązał do liturgii dnia i skoncentrował się na podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina. Rodzina stanowi fundament każdej wspólnoty. Poddana we współczesnym świecie totalnej destrukcji, w Bogu powinna szukać oparcia, z sakramentów świętych czerpać siłę do przeciwstawiania się złu. Stawiając za wzór Świętą Rodzinę z Nazaretu kaznodzieja zachęcał, aby w codzienności odnajdywać drogę do świętości poprzez serdeczne, zdrowe relacje i sumienne wykonywanie swoich obowiązków. A głównym zadaniem rodziny jest dobre wychowanie dzieci.


W tym kontekście ks. Proboszcz przedstawił swoje refleksje i obserwacje z krótkiej, bo kilkumiesięcznej pracy duszpasterskiej w parafii. Niepokoi fakt, że tylko nieliczne dzieci korzystają ze spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca. Nieliczni uczestniczą w nabożeństwach maryjnych, a przecież szczycimy się obecnością łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej. Kaznodzieja zwrócił się do rodziców, aby dbali o rozwijanie ducha modlitwy w rodzinach, umiłowanie sakramentów świętych i częste z nich korzystanie. Zachęcił do zrobienia postanowienia, aby w środowych nowennach, nabożeństwach pierwszych czwartków, piątków i sobót z każdego domu uczestniczył choć jeden przedstawiciel.

Sakrament chrztu świętego przyjęło w minionym roku 15 dzieci - 9 chłopców i 6 dziewczynek. Ks. Proboszcz przypomniał, że rodzicami chrzestnymi mogą być ludzie prowadzący życie sakramentalne.

Do bierzmowania przystąpiło 16 gimnazjalistów. Wobec młodych ludzi, wkraczających w dorosłe życie potrzeba szczególnej wrażliwości i pokory. Oni potrzebują wsparcia, rozmowy, zrozumienia i, wbrew pozorom, wskazówek. Nie wolno rezygnować ze szczerej rozmowy budującej zaufanie, a przede wszystkim wychowanie opierać na przykładzie żywej wiary i wzajemnej miłości.

6 par zawarło w naszym kościele związek małżeński. Ks. Proboszcz ze smutkiem stwierdził, że nowoczesne trendy przenikają do naszej wspólnoty. Współczesny świat promuje życie bez zasad, eliminuje słabych, podsuwa coraz to nowe przyjemności, aby człowiek oderwał swój wzrok od krzyża. Życie ma wartość wtedy, gdy jest młode, silne, piękne, nieskrępowane zasadami. Wszechobecna jest krytyka wartości. Następuje zobojętnienie na zło i przyzwolenie na łamanie Bożych Przykazań. I w naszej parafii nierzadkie są przypadki, w których przy akceptacji rodziców, młodzi ludzi żyją w tzw. związkach partnerskich. Za usprawiedliwienie wystarcza stwierdzenie - "bo przecież wszyscy tak robią", "takie czasy nastały", "to normalne", "po co sobie komplikować życie", "jak coś się popsuje, łatwo będzie się rozstać". A cierpią na tym najmniejsi.

W minionym roku 9 osób, w tym ks. Proboszcz Janusz Skrzypek, odeszło do wieczności. Z wdzięcznością spoglądamy na ich życie i wspieramy modlitwą, pamiętając dobro, które stało się naszym udziałem.


Dokonując podsumowania roku ks. Proboszcz odniósł się również do spraw ekonomicznych parafii. Z poprzednich lat pozostaje do spłacenia dług 32 tys. zł za ogrodzenie i odwodnienie plebanii. Dzięki uprzejmości wykonawcy udało się przesunąć w czasie termin płatności.

Cieszy fakt, że zostało wykonane ogrzewanie kościoła i przy okazji doprowadzono wodę do zakrystii. Zadanie to nie zostało jeszcze rozliczone; ofiary złożone przez parafian są zabezpieczone na koncie bankowym. Z szacunków wynika, że potrzebne będą jeszcze składki na ten cel. W tym miejscu ks. Proboszcz wyraził ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali materialnie, a także własną pracą realizację tej inwestycji.

W sposób szczególny ks. Proboszcz podziękował P. Barbarze Goleniec - zakrystiance. Za wytrwałą obecność, dyspozycyjność i oddaną pracę dla parafii. Wyraził nadzieję, że dobry Bóg pozwoli kontynuować tę niezwykłą, wierną służbę przez kolejne lata.

Z pełnym oddaniem i zaangażowaniem wykonuje swoją pracę grabarz - P. Józef Tobiasz. Za dbałość o wygląd cmentarza, segregację i wywóz odpadów, troskę o ograniczanie wydatków należą się słowa podziękowania.

Na ręce P. Marcina Świerczka ks. Proboszcz złożył podziękowanie za grę podczas nabożeństw i uroczystości, a także za założenie i prowadzenie scholki parafialnej.

Słowa podziękowania skierował ks. Tadeusz Cetera pod adresem członków Parafialnego Caritas, Rady Parafialnej, Liturgicznej Służby Ołtarza, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, Zespołu Redakcyjnego parafialnej strony internetowej oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w życie parafii.

Na zakończenie ks. Proboszcz przedstawił plany na przyszłość. Pierwszym zadaniem będzie rozpoczęcie budowy ogrodu różańcowego i ołtarza polowego. Na pierwszą sobotę maja planuje się wprowadzenie uroczyste figury Matki Bożej Fatimskiej, którą ofiarował o. Ignacy Kosmana z Niepokalanowa. Od maja do października co miesiąc będzie organizowana procesja światła. Nad plebanią stanie duży krzyż. Ważnym zadaniem jest wykonanie remontu zewnętrznych ścian domu parafialnego, wymiana okien w kościele, konserwacja ogrodzenia na cmentarzu, a także dokończenie ogrodzenia plebanii.

Po błogosławieństwie wszyscy udali się w pielgrzymce dziękczynno-błagalnej za ołtarz.