Święto Trzech Króli - 06.01.2018

Uważny obserwator dostrzegł z pewnością, że wśród postaci w szopce betlejemskiej pojawiły się kolejne osoby. Są to trzej Mędrcy, którzy przybyli pokłonić się Bożej Dziecinie. Oni są przedstawicielami wszystkich narodów. Jako władcy tego świata przyszli oddać hołd Bożemu Synowi, Zbawicielowi Świata.

Obchodzone 6 stycznia święto Objawienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. W Kościele Wschodnim rozpowszechniło się już w III wieku, a na Zachód przeniknęło pod koniec IV wieku.

W Polsce przyjęła się tradycja organizowania pochodów Trzech Mędrców. W tym roku pod hasłem: "Bóg jest dla wszystkich" w kilkuset miastach przeszły orszaki prowadzone przez Trzech Króli.

I my w tym dniu zgromadziliśmy się licznie na Mszy św., aby oddać pokłon i adorować Jezusa.

W homilii ks. Proboszcz zachęcał, abyśmy umieli dostrzec Chrystusa obecnego wśród nas w tajemnicy Eucharystii. Abyśmy, idąc za przykładem trzech Mędrców, potrafili rozpoznać, co jest ważne, co stanowi sens naszego istnienia. Niech przykład Kacpra, Melchiora i Baltazara umocni nas w wierze i uzdolni do dawania świadectwa wiary w domu, w miejscu pracy, w szkole.


W uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Hasłem tegorocznego dnia misyjnego były słowa: "Świadkowie Ewangelii mocą Ducha Świętego". I my możemy wspomóc działalność misyjną Kościoła poprzez modlitwę, a także ofiary złożone na tacę oraz kolędnikom misyjnym. Dzięki wsparciu misjonarze mogą głosić Ewangelię, dożywiać dzieci, budować i prowadzić szkoły, szpitale, studnie.

Po Komunii św. ks. Proboszcz poświęcił złoto i kadzidło, a następnie pobłogosławił kolędników misyjnych. Poprosił o życzliwe przyjęcie dzieci i ofiarność na rzecz misji. Po rozesłaniu, grupy kolędnicze udały się do wyznaczonych przysiółków, aby do domów zanieść błogosławieństwo, aby wspólnie z mieszkańcami śpiewać kolędy i radować się z narodzenia Jezusa.