Niedziela Chrztu Pańskiego - 07.01.2018

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, także Jezus przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:
"Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie"
Łk 3, 21-22

W pierwszą niedzielę stycznia usłyszeliśmy Ewangelię o chrzcie Jezusa w Jordanie. Wydarzenie to było w sposób szczególny naznaczone obecnością Boga Ojca. Widocznymi znakami tej obecności są: otwarte niebo, Duch Święty w postaci gołębicy i wyraźny głos z nieba "Tyś jest mój Syn umiłowany".

Ks. Tadeusz Cetera przypomniał, że przez chrzest św. zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła i staliśmy się dziećmi Boga. Na znak odnowienia życia sakramentalnego, ks. Proboszcz pokropił wodą święconą wszystkich zgromadzonych na nabożeństwie. Po Komunii św. uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, a następnie kapłan udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom.

Przed ołtarzem ustawiła się długa kolejka. Rodzice przyprowadzili do kościoła większe i całkiem malutkie pociechy, aby uzyskać dla nich błogosławieństwo i powierzyć je Bogu przez ręce Maryi - Pani Gosprzydowskiej. Dzieci z radością zaglądały do szopki, rozpoznawały postacie tam zgromadzone i mobilizowały aniołka do śpiewu kolęd. Po błogosławieństwie rodzice wraz z dziećmi udali się w pielgrzymce dziękczynno-błagalnej za ołtarz.