Środa Popielcowa - 14.02.2018

Modlitwa post i jałumużna - to wezwanie Kościoła na okres Wielkiego Postu. Praktyki te, spełniane w pokorze serca przybliżają nas do Boga.

W środę popielcową ks. Proboszcz zachęcał do szczerej poprawy życia i czynienia dobra. Wzywał do zerwania z grzechem, który jest odwróceniem się od Boga. A życie bez Boga prowadzi nieuchronnie do pustki i utraty sensu.


Nawiązując do słów Ewangelii św. Mateusza "Strzeżcie się, abyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi", ks. Cetera przedstawił wartość modlitwy, dobrych czynów, dzieł miłosierdzia i podejmowanych wyrzeczeń i umartwień. Podkreślił, że wszystkie czyny pobożne mają być ukierunkowane na Boga, a nie na ludzką opinię. Prawdziwą wartość mają dobre uczynki spełniane w dyskrecji. Ich celem jest autentyczna pomoc człowiekowi, a nie czekanie na pochwałę.

Posypanie głów popiołem jest zewnętrznym znakiem gotowości odwrócenia się od spraw doczesnych, uznania swojej grzeszności i wyrażeniem woli poprawy. Ks. Proboszcz przypomniał, że każdy grzech może zostać odpuszczony. Potrzeba tylko naszej ufności i szczerego zwrócenia się do Boga, Miłosiernego Ojca.

W sposób szczególny ks. Proboszcz modlił się o dobre owoce wielkopostnego czasu i o wzrost duchowy wszystkich członków wspólnoty parafialnej.