Prace przygotowawcze w Ogrodzie Różańcowym - 03.04.2018

Z wiosenną energią ruszyły prace przygotowawcze w Ogrodzie Różańcowym. Zaraz po świętach 3 kwietnia 2018 r. o 9 rano na placu pojawili się ochotnicy, którzy z zapałem wzięli się do porządkowania suchych gałęzi, usunięcia krzaków, korzeni, wygrabienia traw. Został też wkopany przepust umożliwiający przejazd na plac. Prace porządkowe wykonywali ministranci, lektorzy, młodzież ze szkoły podstawowej, a także z klas gimnazjalnych. Oczywiście sprzęt (piły, siekiery, koparkę, ciągniki) obsługiwali dorośli parafianie, głównie przedstawiciele Rady Parafialnej. Jako, że to miejsce będzie poświęcone Matce Bożej nie mogło zabraknąć dziewcząt z DSM, które dzielnie walczyły w dolnej części placu, wygrabując zeschłe liście i trawy, porządkując gałęzie i plantując ziemię po koparce. Z nie mniejszym zapałem towarzyszyli im ministranci, posłusznie wykonujący polecenia Księdza Proboszcza, który wskazywał zakres prac, czuwał i organizował sprawny ich przebieg i osobiście włączał się w trudniejsze zadania.


Ponieważ zima ociągała się mocno z opuszczeniem nas, znacznie skrócił się czas na przygotowanie placu i wybudowanie ołtarza polowego. Za miesiąc (na 6 maja) zaplanowano wprowadzenie figury Matki Bożej Fatimskiej, zatem potrzebna jest szczególna mobilizacja parafian, aby ta uroczystość mogła się odbyć.

Ołtarz polowy to pierwszy krok do stworzenia Ogrodu Różańcowego, w którym docelowo powstanie 20 kapliczek obrazujących tajemnice różańcowe, ścieżki procesyjne, a jako, że plac jest wielki, powinien zostać odpowiednio zagospodarowany roślinami ozdobnymi. To plany nie na jeden rok, ale aby je zrealizować musimy połączyć swoje siły i wspomóc inicjatywę własną pracą, wsparciem finansowym, rzeczowym, modlitwą i życzliwością. Zapraszamy do współtworzenia tego pięknego dzieła na większą chwałę Boga i ku czci Maryi - Matki Bożej.