Sakrament bierzmowania - 24.04.2018

24 kwietnia 2018 r. w kościele parafialnym w Uszwi 74 uczniów z klas III gimnazjalnych z Gosprzydowej, Gnojnika i Uszwi przyjęło sakrament bierzmowania. W tym gronie 13 osobowa grupa z Gosprzydowej. Najświętszą Ofiarę pod przewodnictwem abpa Henryka Nowackiego sprawowali kapłani: ks. Józef Drabik - dziekan dekanatu brzeskiego, ks. Jan Kudłacz - proboszcz z Uszwi, ks. Marian Zapiór - proboszcz z Gnojnika, ks. Tadeusz Cetera - proboszcz z Gosprzydowej, ks. Bronisław Marecik i ks. Piotr Cichoń.

Hymn "O Stworzycielu Duchu przyjdź" rozpoczął celebrację uroczystości. Następnie przedstawiciele rodziców zwrócili się z prośbą do ks. biskupa o udzielenie ich dzieciom sakramentu bierzmowania. Podobną prośbę wypowiedział ks. Jan Kudłacz.


W homilii ks. arcybiskup prosił o modlitwę za młodych ludzi, którzy dziś przeżywają doniosły dzień. Zwracając się do młodzieży uzasadniał doniosłość dzisiejszego wydarzenia i wielką wartość sakramentu bierzmowania dla każdego chrześcijanina. Przypomniał, że Duch św. obdarza wieloma darami, a przede wszystkim umacnia swoją łaską. Zachęcał młodych do częstego uczestniczenia w Eucharystii, do czerpania ze stołu Pańskiego, jako niewyczerpanego źródła miłości, nadziei i wiary.

"Dziś otrzymasz siłę i odwagę tak bardzo potrzebną na progu dorosłego życia. Gdy trzeba podejmować decyzje, gdy trudna rzeczywistość będzie przygniatać, gdy przyjdzie ból i cierpienie - w takich chwilach spójrz na krzyż i zawołaj, jak apostołowie podczas burzy: "Panie ratuj!" I bądź pewny - On nigdy nie zawiedzie. Przyjdzie z pomocą, wskaże drogę, poda pomocną dłoń."

Zwracając się do rodziców kaznodzieja przypomniał, że kierując się miłością, powinni wskazywać swoim dzieciom drogę do Chrystusa. Poprzez przykład życia, wzajemne, pełne szacunku relacje. Młodzież potrzebują przewodników. Na pierwszym miejscu są nimi rodzice, którzy mają czas dla swoich dzieci i potrafią z nimi rozmawiać. Ks. biskup pogratulował rodzicom i katechetom, że doprowadzili młodych ludzi do ważnego momentu w życiu każdego chrześcijanina - do sakramentu bierzmowania.


Po kazaniu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, modlitwa kapłanów nad młodzieżą i namaszczenie krzyżmem św. Zwracając się do każdego po imieniu, ks. arcybiskup wypowiadał słowa: "Przyjmij znamię darów Ducha św." i kreślił znak krzyża na czole.

Wśród patronów bierzmowania dominowały imiona: Julia, Karolina, Emilia, Rita, Piotr i Krzysztof.

Po zakończeniu Eucharystii przedstawiciele młodzieży złożyli podziękowania i kwiaty na ręce ks. biskupa, kapłanów i rodziców. Ks. biskup wyraził nadzieję, że przyjęte zobowiązania - modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii oraz bliska przyjaźń z Jezusem - zostaną dotrzymane. Przed rozesłaniem ks. biskup poświęcił krzyże - pamiątki bierzmowania i udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa. Po odśpiewaniu hymnu "My chcemy Boga Panno święta" był czas na pamiątkowe fotografie oraz wymianę zdań. Jako pamiątkę bierzmowania młodzi ludzie otrzymali książkę "Stare i nowe" ks. T. Lelito.