Pierwsza Komunia Święta - 03.05.2018

Już gościsz Jezu w sercu mym,
dzień ten jest szczęścia mego dniem.
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion Boże mój...

3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, uczniowie klasy trzeciej przyjęli po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa w Komunii św. 11 chłopców - Artur, Dawid, Bartosz, Fryderyk, Jakub, Sebastian, Oskar, Patryk, Szymon, Wojciech i Wiktor oraz 7 dziewczynek - Oliwia, Emilia, Michalina, Natalia, Nikola, Paulina i Zuzanna - oto liczna grupa dzieci, które od tego dnia będą mogły w sposób pełny uczestniczyć w każdej Mszy św.

Na uroczystej sumie zgromadziły się całe rodziny. Białe alby, białe lilie i na dekoracji białe aniołki z imionami dzieci - każdy detal starannie przemyślany, miał szczególną wymowę i podkreślał podniosły charakter wydarzenia.


Upalna, niemal letnia pogoda pozwoliła na rozpoczęcie celebracji na zewnątrz świątyni. Przed głównym wejściem zgromadziły się dzieci i ich rodzice. Tu nastąpiło powitanie przez Proboszcza - ks. Tadeusza Ceterę. Rodzice zapewnili, że dzieci są dobrze przygotowane do przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca i poprosili o sakrament Eucharystii dla nich. Następnie cała grupa została uroczyście, procesyjnie wprowadzona do kościoła. Przy śpiewie pieśni "O Maryjo witam Cię" został odsłonięty obraz Matki Bożej, po czym rozpoczęła się liturgia słowa. Czytania, śpiew psalmu responsoryjnego oraz modlitwę wiernych przygotowały dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii św.

W homilii ks. Proboszcz zwrócił się do dzieci, które z utęsknieniem czekały na dzień Pierwszej Komunii św. Przypomniał drogę, która prowadziła do tej chwili - zgłębianie prawd wiary, katechizmu, aktywne uczestnictwo w nabożeństwach i wreszcie - sakrament pokuty i pojednania, który oczyścił serca i przygotował na przyjęcie tak ważnego i oczekiwanego Gościa. Jezus to Przyjaciel, który czeka z miłością, cieszy się sukcesami i towarzyszy w chwilach trudnych. Gdy chodził po palestyńskiej ziemi, radował się obecnością dzieci, brał je w objęcia i błogosławił. Dziś zaprasza dzieci do stołu Eucharystycznego, wraz z rodzicami i bliskimi. Jak niegdyś Apostołowie przyjęli Go podczas Ostatniej Wieczerzy do swojego serca, tak dziś - ta wielka tajemnica wiary stanie się udziałem uczniów klasy trzeciej. To wielka łaska i dar od Boga, dany na kolejne lata życia.


Komunia św. to trzeci sakrament - po sakramencie chrztu i pokuty, który dziś staje się udziałem 18 dzieci. Sakramenty święte są jak nasiona, z których, gdy je przyjmiemy z miłością, wyrosną obfite owoce - radosne życie chrześcijańskie, piękne człowieczeństwo. Bóg powierza nam te nasiona i chce, byśmy je przyjęli - jak Maryja, której uroczystość dzisiaj obchodzimy. Abyśmy pokazali, że życie z Panem Jezusem jest szczęśliwe i piękne. Maryja prosi dzieci o modlitwę, powierza im ważne zadania - wie, że serca dzieci są czyste i szczere i że ich ufna modlitwa trafia przed Boży tron. Ona nam przypomina, że nie tylko w ludzkiej mądrości, ale w prostocie i pokorze możemy odnaleźć drogę do Chrystusa. I my wraz z Maryją będziemy się modlić i podążać w procesji światła, aby wyprosić pokój dla świata i nawrócenie dla grzeszników.

Zwracając się do rodziców ks. Proboszcz poprosił, aby towarzyszyli swoim dzieciom w rozwijaniu i umacnianiu wiary. Aby pomogli im przyjąć Chrystusa za swojego Mistrza i Nauczyciela, który poprowadzi w prawdzie przez zawiłe ścieżki życia. Aby pomogli im zachować czyste serce i wytrwać w przyrzeczeniach abstynenckich. Aby rodziny były przykładem wzajemnego szacunku i miłości. Na koniec ks. Proboszcz życzył dzieciom, aby Boża radość, która dziś wypełniła czyste serca nie zakłóciła żadna pokusa. Życzył, aby to święto stało się świętem przyjaźni z Jezusem i z Maryją, która jest naszą Królową. Maryja nieustannie wskazuje nam na Chrystusa i pragnie, abyśmy za nim podążali. Zechciejmy korzystać z tej Bożej łaski, a doświadczenie pokoju będzie naszym udziałem zawsze, gdy będziemy się spotykać z Jezusem podczas Mszy św.


Po homilii dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, a na ołtarzu ofiarnym złożyły przyrzeczenia abstynenckie. W czasie wyznania wiary pod ołtarzem ułożyły bukiety z białych lilii.

Dzieciom przyjmującym po raz pierwszy Ciało Chrystusa pod postacią chleba, towarzyszyli rodzice.

Po Komunii św. dzieci w skupieniu oddały hołd Jezusowi i wypowiedziały słowa dziękczynienia. Następnie podziękowały rodzicom, ks. Proboszczowi oraz wychowawczyni. Dziękowały za dar życia, za przykład żywej wiary, za przekazywaną wiedzę i wzór wychowania.

Po błogosławieństwie dzieci i rodzice udali się w pielgrzymce dziękczynnej za ołtarz. Następnie kapłan pobłogosławił pamiątkowe obrazki i przekazał je dzieciom.

Po nabożeństwie był czas na pamiątkowe fotografie, życzenia i upominki. Niektóre trzeba było przywieźć na zewnętrznym bagażniku:)