XXII Spotkanie młodych - Lednica 02.06.2018

"Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję."
Iz 43, 4

2 czerwca na Polach Lednickich miało miejsce XXII Spotkanie Młodych. Ponad 85 tys. osób, wśród nich kilkoro przedstawicieli naszej parafii, wzięło udział w tym wydarzeniu.

Od samego rana młodzi ludzie przybywali na Pola Lednickie. Od godz. 10.00 otwarto Pole Spowiedzi i Namiot - Kaplicę Adoracji. Przez cały dzień młodzi ludzie korzystali z sakramentu pokuty oraz z posługi ewangelizatorów. Śpiew prowadził zespół "Siewcy Lednicy" oraz Schola Lednicka. Duszpasterze - o. Wojciech Prus OP oraz o. Mateusz Kosior OP o godzinie 12.00 po raz pierwszy powitali zgromadzonych uczestników. Po modlitwie "Anioł Pański", Krajowe Biuro ŚDM i biskup Marek Stolarczyk poprowadzili modlitwę "Młodzież za Synod".

O godz. 15.00 Drogą III Tysiąclecia przeszła procesja z relikwiami św. s. Faustyny i obrazem Jezusa Miłosiernego. Siewcy Lednicy i Schola Lednicka poprowadzili modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie świadectwo wygłosiła misjonarka z Zambii.


foto: Jerzy Bakalarz OP

Oficjalne Spotkanie Młodych rozpoczęła procesja z relikwiami. Przy śpiewie hymnu "Bogurodzica" i Hymnu III Tysiąclecia uczestnicy powitali m. in. relikwie św. Wojciecha oraz św. s. Faustyny oraz kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Drogą III Tysiąclecia przemaszerowały delegacje zza granicy, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, a także konnica polska w oryginalnych mundurach wojskowych.

Młodzi na Lednicy dziękowali za 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego na spotkanie przyjechał też Prezydent Andrzej Duda, który ofiarował uczestnikom biało-czerwone flagi. Zwracając się do młodych, Prezydent wyraził swoją radość, że polska młodzież tak licznie się gromadzi pod biało-czerwonym sztandarem, tworzy wspólnotę modlitwy w tym miejscu, w którym bije historyczne serce naszej Ojczyzny. Przypomniał ważne wydarzenia z historii naszego narodu - chrzest Mieszka I, Bitwę pod Grunwaldem, pod Wiedniem, Cud nad Wisłą - które potwierdzają, że państwo polskie jest zbudowane na mocnym fundamencie wiary. Prezydent A. Duda prosił młodych o szacunek dla biało - czerwonej flagi, o odpowiedzialne służenie Ojczyźnie, pamięć o przeszłości, budowanie jej teraźniejszości i przyszłości. Wiara, język, postawa, pieśni budowały tradycję naszego narodu. Dlatego Prezydent przekazał jeszcze jeden dar dla Wspólnoty Lednickiej - kopię tekstu pierwszego hymnu "Bogarodzica". Zatańczył wraz z młodzieżą i włączył się we wspólny śpiew.


foto: Jerzy Bakalarz OP

Hasłem tegorocznego spotkania w Lednicy było słowo "Jestem". Ojciec Wojciech Prus OP, witając zebranych na Polach Lednickich tłumaczył, że inspiratorem hasła tegorocznego spotkania był, zmarły przed dwoma laty o. Jan Góra OP, twórca spotkań młodzieży. W imieniu organizatorów o. W. Prus podziękował kapłanom za przyprowadzenie na spotkanie tak licznej rzeszy młodzieży. Wyraził też wielką radość i wdzięczność za obecność księży biskupów, którzy wiernie towarzyszą modlitwą i głoszeniem Słowa Bożego.

Prowincjał polskich dominikanów o. Paweł Kozacki w słowach powitania przypomniał historię spotkań lednickich - spotkanie młodzieży świata na Jasnej Gó?ze w 1991 r. i dialog z Ojcem św. Janem Pawłem II oraz postać o. Jana Góry, który budował wspólnotę najpierw na Jamnej, w Hermanicach, a potem tu, na Polach Lednickich. To przestrzeń małej Ojczyzny z repliką krzyża spod Giewontu i jeziorem, które może symbolizować Bałtyk.


foto: Jerzy Bakalarz OP

Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił, że młodzież jest przyszłością narodu i Kościoła, a jej liczna obecność na spotkaniu świadczy o tym, że jest głęboko zakorzeniona w świadomości chrześcijańskiej i swoją postawą mówi: "Panie, oto jestem!" Poszukiwanie własnego "Jestem" to zanurzenie się w spojrzeniu Jezusa. Jego spojrzenie nie ocenia, ale jest zawsze spojrzeniem miłości. Dlatego, choć codzienność nas zobojętnia, w Jezusie szukajmy umocnienia i tak charakterystycznego dla młodych ludzi entuzjazmu.

Abp Wojciech Polak powitał obecnych - Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Stanisława Gądeckiego, abpa Grzegorza Rysia i wszystkich, którzy swoją obecnością powiedzieli "Jestem". W szczególny sposób podziękował kapłanom, za obecność przy młodych i prowadzenie ich do Chrystusa.

Po oficjalnych powitaniach i wystąpieniach, zebrani mieli okazję obejrzeć widowisko artystyczne: Misterium Stworzenia Świata. Balet, będący ilustracją tekstu z Księgi Rodzaju opowiada o kolejnych dziełach stworzonych przez Boga, których zwieńczeniem jest stworzenie człowieka. Tancerze, z fragmentów, jakby z puzzli, ułożyli pod Bramą Rybą duży wizerunek Chrystusa - symbol tegorocznego spotkania. Z kolei została przedstawiona inscenizacja "Miej o nim staranie" opowiadająca historię miłosiernego Samarytanina. Podczas tańca uczestnicy otrzymali symbole - zwierciadła w rękach. Zakończeniem tej części był gest obmycia nóg, jako wyraz naszej bezinteresownej miłości. Do tego gestu zostali zaproszeni wszyscy pielgrzymi na Polach Lednickich.


foto: Jerzy Bakalarz OP

O godz. 20.00 Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak. Najświętszą Ofiarę sprawowało blisko 1000 kapłanów oraz kilku biskupów. Homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś. Nawiązując do słów Ewangelii św. Marka, metropolita łódzki podkreślił, że każdy z nas ma usłyszeć polecenie Jezusowe "podnieś się i stań w środku. Ty masz stanąć". To polecenie rozbrzmiewa ustami Kościoła. Jezus mówi: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu". To człowiek jest ważny, a nie przepis, nie paragraf. Pobożni dyskutowali - Jezus nie może uzdrawiać w szabat, bo to dzień poświęcony Bogu. Nie może pozwolić zrywać kłosów, bo złamie nakaz dnia świętego. A Jezus pyta: "Co można zrobić? Życie ocalić, czy zabić?" Bóg stawia w centrum człowieka - chorego, głodnego, potrzebującego, słabego, ograniczonego. Stań w środku i nie lękaj się. Jezus patrzy w twoją duszę. Chce zobaczyć twoje wnętrze - pragnienia, marzenia, chce ocalić twoją duszę. On nie patrzy na twoją uschłą rękę, na twoje słabości i niedostatki. Jezus przyszedł, aby cię zbawić, żebyś żył. Ty jesteś ważny - głodny, spragniony, zraniony. Bóg chce cię nakarmić, uleczyć twoją rękę i duszę. Uleczony możesz teraz Ty wyciągnąć rękę, wesprzeć bliźniego, nakarmić, pomóc. Możesz powiedzieć: "Jestem przy tobie, jestem obecny. Nauczył mnie tego Bóg."

Po Komunii św. i modlitwie nastąpiło przekazanie krzyży misyjnych 9 wolontariuszom, którzy pójdą pełnić uczynki miłosierdzia względem bliźnich w Zambii, Peru i Kazachstanie. Wraz z krzyżami misyjnymi młodzi ludzie otrzymali błogosławieństwo i posłanie, które jest rozwinięciem słowa LEDNICA: "Ludzie Ewangelii, Daleko Nieście Imię Chrystusa Amen"


foto: Jerzy Bakalarz OP

Po Eucharystii była godzina Jana Pawła II - Ojca naszej wolności. W tej części młodzi ludzie, nawiązując do słów papieża "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi" opowiedzieli, jak Ojciec Święty pomógł nam nie tylko odzyskać wolność, ale nas do tej wolności zrodził. Modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny zakończyli ucałowaniem ziemi pod stopami. Dla wspólnoty Lednickiej został ofiarowany fotel, na którym siedział Jan Paweł II w polskim parlamencie.

Do młodych ze słowami pozdrowienia i błogosławieństwem zwrócił się papież Franciszek. "W każdej chwili wpatrujcie się w oblicze Bożego Syna, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek przychodzi wam czynić. Oddajcie Mu swój umysł, swoje dłonie, ciało, by dzięki wam mógł dotrzeć do tych, którzy potrzebują pomocy. Świętując na Lednicy stulecie odzyskania niepodległości waszej Ojczyzny, gestem, jaki zwykł czynić św. Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu. Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca wam błogosławię."

Przed północą na Polach Lednickich zapanowała cisza. W procesji, z namiotu adoracji na ołtarz pod Bramą Rybą, został przeniesiony Najświętszy Sakrament. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi trwało na modlitwie i czuwaniu. Po błogosławieństwie nastąpił akt wyboru przez młodzież Chrystusa, wypowiedziany w kilkunastu językach, a symbolem tej deklaracji jest przejście przez Bramę Rybę.


Galeria fotografii I

Foto: Ewa Prus

Galeria fotografii II

Foto: Jerzy Bakalarz OP