Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP - 07.07.2018

...Skąd jesteś, o Pani? - pytają dzieci.
Ja z nieba przybywam, upomnieć ludzi.
/z pieśni religijnej/

Wakacje w pełni. Korzystając z urlopów i wolnego od szkoły odpoczywamy i regenerujemy siły. Dobrze, gdy w pięknie przyrody potrafimy dostrzec wielkość Stwórcy, zwrócić ku Niemu swój wzrok i podziękować za wszystko co otrzymujemy z Bożej dobroci i łaski. Dobrze, gdy pamiętamy o codziennej modlitwie i o niedzielnej Mszy św. Gdy nie zapominamy swojej chrześcijańskiej godności i o Bożych Przykazaniach.

Do porzucenia grzechu i wierności Bogu wzywa nas Matka Boża poprzez orędzie, jakie skierowała do dzieci przed 101 laty w Fatimie. Przesłanie Maryi było tematem homilii, jaką wygłosił ks. Andrzej Papież - wikariusz z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku - Słotwinie, podczas nabożeństwa wynagradzającego Najświętszemu Sercu Maryi 7 lipca. Mszę św. koncelebrowaną wraz z ks. Andrzejem Papieżem sprawowali: ks. Tadeusz Cetera oraz o. Bartłomiej OFM.


W homilii ks. Andrzej przypomniał, że Maryja przestrzega i upomina, ale także wskazuje drogę ocalenia. Dzieci fatimskie bez wahania odpowiedziały Maryi, że chcą składać ofiary i przyjąć cierpienie, jako wynagrodzenie za grzechy jakimi ludzie obrażają Boga.

A jaka jest nasza postawa? Czy nie ulegamy podszeptom szatana, że bez Boga możemy zbudować swoje szczęście? Że Bóg i Jego przykazania tylko nas ograniczają i zabierają wolność?

Nowe ideologie lansują życie bez barier, bez ograniczeń. Nastąpiło pomieszanie pojęć. W imię wolności i pozornego dobra człowiek chce decydować o życiu i śmierci. Tworzy w ten sposób wciąż nowe piekło. Rozbite rodziny, aborcja, eutanazja, konflikty, wojny, bratobójcze walki - oto skutki odstąpienia od Bożych przykazań. Pozbądźmy się złudzeń, że człowiek może być szczęśliwy odrzucając Boga, ignorując Jego obecność, nie licząc się z Nim w życiu osobistym i społecznym.


W 1991 roku przybył do Polski z trudnym orędziem Dekalogu św. Jan Paweł II. Widząc zagrożenia, jakie niesie nieograniczona wolność, wołał do Rodaków: "nie dajcie się uwieść pozorom(.)", "Trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może opierać się społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia."

Maryja jest wzorem doskonałej wiary. Ona, swoim życiem i postępowaniem uczy nas wiary żywej. Wyprasza nam u Boga łaskę, która tę wiarę pogłębia, wzmacnia i strzeże, zachowuje ją w naszych sercach. Dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie tak łatwo zapominają o wyznawanej wierze, kiedy często się jej wyrzekają, trzeba zapatrzeć się w Maryję, która uczy nas wiary i w wierze nam przewodzi.

Idąc w procesji ze świecami rozważaliśmy Tajemnice Chwalebne Różańca św. polecając Maryi umocnienie naszej wiary, aby stawała się ona źródłem apostolskiego działania.