Pielgrzymka do Lipnicy Murowanej - 16.07.2018

Święty Szymonie, patronie nasz, módl się za nami...

W strugach deszczu i z akompaniamentem pomruków odchodzącej burzy szli pielgrzymi z Gnojnika na odpust do Lipnicy. W połowie trasy jak zwykle był postój w Gosprzydowej. Czas na spotkanie z Matką Bożą, modlitwę, odpoczynek, posiłek. Deszcz ustał, a zza chmur wyjrzało słońce. Do pielgrzymów dołączyli przedstawiciele naszej parafii z ks. Proboszczem Tadeuszem Ceterą. Dalsza wędrówka przebiegała już bez atmosferycznych atrakcji i niespodzianek, za to wypełniona była śpiewem i modlitwą. Mimo, iż grupa liczyła niewiele ponad 50 osób, śpiew niósł się szeroko, ogłaszając Lipniczanom przybycie radosnych czcicieli św. Szymona.


Na rynku przed kościołem powitał pielgrzymów wikariusz lipnicki, ks. Marek Kuczak. Pokropił przybyłych święconą wodą,zaprosił do wspólnej modlitwy i skorzystania z sakramentu pojednania.

Najświętszą Ofiarę w kościele św. Szymona sprawowało 10 kapłanów pod przewodnictwem ks. prał. Mariana Zapióra z Gnojnika. Proboszcz lipnicki, ks. Mariusz Jachymczak powitał zgromadzonych pielgrzymów z Królówki, Leszczyny, Gnojnika, Gosprzydowej, a także pracowników oświaty, nauczycieli i wychowawców. Homilię wygłosił o. Dobromir Godzik ofm. Mówił o wykorzystaniu daru rozumu w życiu codziennym. Przytoczył słowa Jezusa skierowane do apostołów z przypowieści o siewcy: "Słuchać będziecie, a nie będziecie rozumieć. Patrzyć będziecie, a nie zobaczycie". Wykorzystanie daru rozumu to poznanie i przyjęcie prawdy Bożej. Dar rozumu pomaga odczytać Słowo Boże, zrozumieć i żyć nim na co dzień. Kaznodzieja zachęcił do częstego sięgania do księgi Pisma Świętego, do czytania i rozważania, do przyjęcia sercem słów, które kieruje do nas Bóg.


Przedstawiając postać św. Szymona, podkreślił jego wielką mądrość, dyscyplinę, konsekwencję i umiłowanie Słowa Bożego. Zwracając się do nauczycieli przypomniał, że podstawowym zadaniem rodziców oraz pedagogów jest przekazywanie wiedzy i wychowywanie. Aby było to skuteczne, musi być potraktowane poważnie. Potrzebne są zasady i konsekwentne ich przestrzeganie. Trzeba od siebie wymagać i uczniom stawiać wymagania.

Po zakończeniu rozdawania Komunii św. ks. Mariusz Jachymczak podziękował za wspólną modlitwę i zaprosił do uczestnictwa w bogatym programie tygodniowego odpustu. Następnie poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwy za wstawiennictwem św. Szymona oraz odczytał prośby i podziękowania. Po błogosławieństwie wszyscy udali się w pielgrzymce wiary na kolanach za ołtarz, aby uczcić relikwie św. Szymona.