Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP - 04.08.2018

Módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników,
bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie,
bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił..."
/z orędzia fatimskiego/

Czy słyszysz głos kochającej Matki? Matki, która obdarza mądrą miłością, upomina, wskazuje drogę zbawienia? Czy wiara w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego wypływa z głębi twojego serca i świadomości? Jakie jest twoje posłuszeństwo Bożej nauce objawionej przez Proroków i przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa?

W pierwszą sobotę sierpnia nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi poprowadził ks. Marek Prus. Nawiązując do pieśni "Serdeczna Matko" powitał wszystkich, którzy przybyli do Matki Niebieskiej, aby Jej opowiedzieć swoje radości, przedstawić nadzieje i powierzyć troski. W sposób szczególny podziękował za obecność i wspólną modlitwę kapłanom: ks. Adrianowi Fydzie - zastępującemu ks. Proboszcza podczas urlopu oraz ks. Dariuszowi Borkowi, który pełni zastępstwo w Tworkowej.


W homilii ks. M. Prus mówił o objawieniach w Fatimie, o wezwaniu Maryi do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Przypomniał, że Maryja ukazywała się dzieciom przez kolejne miesiące - od maja do października. Wracając wydarzeń roku 1917 w Fatimie wyjaśnił, dlaczego 13 sierpnia Matka Boża nie spotkała się z dziećmi. Podkreślił ich wierność i zaufanie Bogu. Mimo gróźb ówczesnych władz portugalskich dzieci nie wycofały swoich świadectw o objawieniach Maryi i o Jej orędziu.

Choć objawienia w Fatimie miały charakter prywatny, są uznane przez Kościół. Przesłanie Maryi wypowiedziane do Lucji dos Santos, oraz rodzeństwa Hiacynty i Franciszka Marto jest potwierdzeniem nauki głoszonej przez Kościół. Władze kościele wiele razy prezentowały swoje stanowisko w tej sprawie. Dzieci doświadczyły wizji piekła, widziały upadek dusz. Ratunkiem dla biednych grzeszników jest kult Niepokalanego Serca Maryi. Wezwanie do pokuty to nawiązanie do zdania "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" z Ewangelii św. Marka. To wskazanie na potrzebę pokuty, nawrócenia i wiary. Słowa: "Moje Niepokalane Serce zwycięży" oznaczają, że serce otwarte na Boga, oczyszczone i wierne jest silniejsze niż wszelka oręż i zło tego świata.


Nasza obecność na pierwszosobotnich nabożeństwach, wytrwałość w modlitwie i ufność w Bożą obietnicę "na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat", niech kierują naszą wolność ku dobru, ku Bogu.

Po zakończeniu rozdawania Komunii św., podążając w procesji ze świecami, rozważaliśmy tajemnice światła Różańca Św. Modlitwę prowadził kapłan, ojcowie, matki. Wstawiennictwu Matki Bożej polecaliśmy naszą wierność Bożym Przykazaniom, świętość małżeństw i czystość serc przyjmujących Jezusa w Komunii św. W drodze powrotnej odmówiliśmy litanię loretańską, a po wejściu do kościoła p. organista zaintonował Apel Jasnogórski. Na zakończenie kapłani udzielili zebranym błogosławieństwa i wraz z Liturgiczną Służbą Ołtarza przeszli w pielgrzymce wiary za ołtarz. Do tej formy dziękczynno - błagalnej modlitwy dołączyli wszyscy uczestnicy nabożeństwa.