Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15.08.2018

"O Maryjo, w niebo uniesiona,
Nad anielskie chóry wywyższona,
Pan uwielbił duszę Twą i ciało,
Wziął do nieba i ozdobił chwałą.
(z pieśni maryjnej)

15 sierpnia kościół chrześcijański obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w polskiej tradycji zwane świętem Matki Boskiej Zielnej. W kalendarzu polskim wypada w tym dniu również święto państwowe - rocznica "Cudu nad Wisłą" i święto Wojska Polskiego.

W naszej parafii uroczystą sumę sprawowali: ks. Adrian Fyda oraz ks. Marek Prus. W kościele na honorowym miejscu ustawiono sporej wielkości wieniec żniwny przygotowany przez świetlicę wiejską na gminne dożynki. Licznie zgromadzeni wierni przynieśli ze sobą naręcza kwiatów, owoców i ziół, a kto o nich zapomniał, mógł zaopatrzyć się w odpowiedni bukiet, przygotowany przez panie z Parafialnego Oddziału Caritas.


W homilii ks. Marek Prus przybliżył historię uroczystości Wniebowzięcia NMP. Święto to w Kościele Zachodnim obchodzono już w VI wieku, natomiast w Kościele Wschodnim jeszcze wcześniej, bo w IV wieku. W Kościele Prawosławnym nazywano je "Zaśnięciem" albo "Odpocznieniem". Mimo, iż nie ma zapisów w Księgach Natchnionych, dotyczących odejścia Maryi z tego świata, chrześcijanie od początku uznawali, że Matka Syna Bożego nie mogła w grobie oczekiwać chwili paruzji, czyli powszechnego zmartwychwstania. W przypadku Maryi stało się to natychmiast.

Wiarę ludu potwierdził Kościół w 1950 r. W konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus" (Najszczodrobliwszy Bóg..). . papież Pius XII ogłosił Dogmat o Wniebowzięciu Maryi. ?Najistotniejsza jego część brzmi: "... Na chwałę Wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył Dziewicę Maryję, ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały jego Błogosławionej Matki, ku niewypowiedzianej radości całego Kościoła powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat prawdę przez Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba...".


Tradycja głosi, że Apostołowie, w miejscu zaśnięcia Maryi znaleźli kwiaty. To symbol obfitości Bożych łask, jakimi została obdarowana Matka Boża. Stąd przyjął się zwyczaj, że w tym dniu święci się kwiaty, zioła i kłosy zbóż.

W Polsce ponad 600 kościołów i kaplic jest dedykowanych Matce Bożej Wniebowziętej. Są miejsca, jak np. Kalwaria Zebrzydowska czy Borek Stary, gdzie organizowane są piękne obrzędy - triduum z okazji Wniebowzięcia NMP.

Przedstawiając szczegółowe informacje historyczno-teologiczne dotyczące Wniebowzięcia NMP, kaznodzieja zachęcał do uwielbienia Boga, który ciągle mówi do nas i poprzez Ducha Świętego pozwala odkrywać swoje tajemnice. Niech dar nieba, jaki Maryja otrzymała, będzie powodem do naszej radości. Prośmy Boga pokornie i z nadzieją, abyśmy w dniu zmartwychwstania znaleźli swoje miejsce przy naszym Panu Jezusie Chrystusie i przy Maryi, która "wzięta z duszą i ciałem do nieba" tam na nas czeka.

Po zakończeniu rozdawania Komunii św. kapłan odmówił modlitwę błogosławieństwa:

Panie, nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża
na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt.
Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca,
aby wszystko, co się zieleni i rozkwita,
owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów.

Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie
pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty.
Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody,
aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon
i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt.

A gdy będziemy schodzić z tego świata,
niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów,
przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta,
najdoskonalszy owoc tej ziemi,
abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn "Boże coś Polskę..."