Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP - 01.09.2018

Kilkaset osób modliło się podczas wrześniowego pierwszosobotniego nabożeństwa Wynagradzającego Niepokalanemu Sercu NMP. Było to przedostatnie w tym roku fatimskie spotkanie modlitewne, podczas którego ks. biskup Leszek Leszkiewicz dokonał poświęcenia Ołtarza wraz z Krzyżem i figurą Chrystusa oraz Kaplicy Objawienia.

Na początku ks. Proboszcz powitał wszystkich zebranych. W sposób szczególny podziękował ks. Biskupowi za przyjęcie zaproszenia i przybycie do naszej parafii. Poprosił o przewodniczenie liturgii, słowo umocnienia i poświęcenie nowych obiektów w Ogrodzie Różańcowym [pełny tekst powitania].

Najświętszą Ofiarę pod przewodnictwem ks. biskupa sprawowało ośmiu kapłanów.


W homilii ks. Biskup mówił o wezwaniu Maryi do pokuty, modlitwy i nawrócenia. Nawiązując do orędzia fatimskiego Kaznodzieja podkreślił, że w dzisiejszych czasach jest ono jeszcze bardziej aktualne niż przed wiekiem. My, ludzie wierzący nie spotykamy się w pierwsze soboty, aby wspominać historyczne wydarzenia, ale aby poprzez modlitwę wynagradzającą, pokutę i nawrócenie zatrzymać lawinę zła, które zalewa świat.

Maryja przyszła do Fatimy, bo widziała, że świat pogrąża się w grzechu. Porównując rzeczywistość sprzed stu lat i obecną, można postawić tezę, że teraz świat tonie w fali zła i jeszcze większego grzechu. Zło jest obecne w życiu współczesnego człowieka, w rodzinach, wspólnotach, społeczeństwach. Nie myślmy, że jest gdzieś poza nami, w innej części Europy czy świata i że nam nie zagraża.

Uczestnicząc w nabożeństwie pierwszosobotnim odpowiadamy na wezwanie Maryi. Ale czy tak na prawdę słuchamy co do nas mówi Pan Bóg? Czy rozważamy Jego Słowo, czy Ono nas przemienia?

W tym miejscu ks. Biskup zadał proste pytania:

1. Jak wygląda wasze życie rodzinne? Czy kochacie się wzajemnie? Jakie relacje są w waszych domach? Jaki przykład dajecie swoim dzieciom? Czy nie ma kogoś w twoim domu, kto żyje na marginesie?

2. Czy w twojej rodzinie wszyscy kochają Pana Boga? Czy relacja z Bogiem jest rozwijana? Czy dzisiaj dzień rozpoczęliśmy od pacierza? Czy dziś wszyscy z was uklękli rano do pacierza, żeby się pomodlić, oddać dzień Bogu?


W kontekście dzisiejszej Ewangelii ks. Biskup podkreślił, że wszyscy zostaliśmy przez Boga obdarowani talentami. A na pewno jednym. Jest nim mianowicie łaska Boża, którą otrzymaliśmy na Chrzcie św. Nikt z nas nie może powiedzieć, że nie ma żadnego talentu, bo każdy z nas otrzymał najwspanialszy dar, którym jest życie Boże. Ważne jest, abyśmy tego daru nie zmarnowali, abyśmy postępowali na drodze łaski, abyśmy życie Boże w sobie rozwijali i byli wdzięczni Bogu.

Matka Boża w Fatimie prosiła, aby wrócić do tego Bożego talentu, do Bożej łaski. To jest ważne zadanie dla nas wszystkich. W naszym codziennym życiu, w rodzinie zbudowanej na łasce sakramentalnego małżeństwa, w tworzeniu relacji zgodnych z Bożą Ewangelią. Przywołując słowa papieża Franciszka, ks. Biskup podkreślił, że diabeł chce uderzyć w Kościół przede wszystkim uderzając w rodzinę. Jeśli zniszczy rodzinę, jeśli zniszczy małżeństwo, to zniszczy Kościół.

W tej walce ze złem, z szatanem nie jesteśmy sami. Z nami jest całe niebo, z nami jest Matka Najświętsza, z nami jest łaska Boża.


Ks. Biskup prosił o budowanie relacji miłości w rodzinach. Jak członkowie rodziny będą się kochali, to nawet w najtrudniejszych momentach życia ta rodzina się ostoi. "Kochajcie wasze rodziny. Czuwajcie, aby nikt w waszym domu nie był na marginesie. Niedzielne świętowanie w kościele przedłużcie o stół rodzinny. Niech niedziela będzie dla Boga i dla was. Niech niedzielny obiad będzie nie tylko czasem posiłku, ale również wzajemnej rozmowy, dzielenia się sobą. Nie ulegajcie podszeptom szatana, który chce nas od siebie odizolować - bo musisz odpocząć, zregenerować się, odstresować - najlepiej przed smartfonem, komputerem, telewizorem. Nie pozwólcie zniszczyć relacji w rodzinie. Nie dajcie się wciągnąć w pułapki zastawione przez zło.

I druga sprawa, bardzo ważna - żeby rodzina była chrześcijańską rodziną. Żeby w rodzinie Bóg był na prawdę na pierwszym miejscu. Żebyśmy nie doprowadzili do tego, że Bóg będzie "okazyjny" - gdzieś jakiś obrazek, ksiądz po kolędzie, bo tak wypada, do kościoła - bo taka tradycja, albo żeby sąsiedzi nie komentowali.

W rodzinie, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, dbamy o życie religijne. Nie modlimy się byle jak, czas modlitwy jest czasem świętym - w ciszy, w skupieniu - bez towarzystwa telewizora czy smartfona. Otwórzmy nasze domy na Bożą łaskę, a zobaczymy owoce Jego błogosławieństwa.


Po zakończeniu rozdawania Komunii św. ks. Biskup rozpoczął modlitwę różańcową. Wstawiennictwu Maryi polecał wszystkie rodziny. Zachęcał do wpatrywania się w życie Bożej Rodzicielki i w swoje życie. Niech Jej wzór uczy nas pokory, ufności i radości. Niech to modlitewne podążanie za Maryją będzie okazją do refleksji i spojrzenia na życie religijne, jego autentyczność i głębię. Na nasze uczestnictwo w życiu parafii, w przeżywaniu Mszy Świętej, na nasze upadki i szczere powroty w sakramencie pokuty.

Z kościoła wyruszyła procesja ze świecami. Figurę Matki Bożej nieśli strażacy, przedstawiciele Caritasu i zespołu Gosprzydowianie. Wzgórze ogrodu różańcowego zapłonęło światłem lampionów. Podczas procesji ks. Biskup poświęcił Ołtarz polowy i wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplicę Objawienia.

Po powrocie do kościoła ks. Biskup udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Następnie został odśpiewany Apel Jasnogórski i wszyscy udali się w pielgrzymce dziękczynno - błagalnej za ołtarz.