Nowi ministranci zasilili szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza - 07.10.2018

"Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego
przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie
na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej."

W pierwszą niedzielę października, sześciu chłopców zostało oficjalnie przyjętych do grona ministrantów. Sebastian, Kuba, Bartek, Oskar, Wojtek i Szymon w obecności rodziców, podczas sumy, złożyli uroczyste przyrzeczenie. Ks. Tadeusz Cetera oficjalnie dopuścił kandydatów do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym i określił ich obowiązki: "Będziecie odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż -zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i świece."

Na znak włączenia do grona ministrantów ks. Proboszcz nałożył na ramiona chłopców kapturki i pobłogosławił ich. Podziękował też rodzicom za podjęcie trudu przygotowania do tej pięknej i odpowiedzialnej służby przy ołtarzu Pańskim i poprosił o dalszą współpracę.


Nowi ministranci potrafią już wiele. Przez ostatnie miesiące odbyli okres próby. Uczestniczyli regularnie w spotkaniach formacyjnych i zbiórkach, z uwagą słuchali wskazówek ks. Proboszcza oraz obserwowali starszych kolegów. A trzeba się nauczyć wiele - przyswoić nazwy ksiąg, szat, naczyń i przedmiotów liturgicznych; zapamiętać czynności wykonywane podczas Mszy św. i nabożeństw, ze skupieniem i uwagą asystować kapłanowi w sprawowaniu obrzędów liturgicznych.

Liturgicznej Służbie Ołtarza życzymy, aby miłością wykonywali służbę dla Boga, który jest miłością. Niech bycie ministrantem wpływa na całe wasze życie. Bądźcie dumni z pełnionej funkcji, bądźcie dumą i radością waszych Rodziców.