40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża - 16.10.2018

"Nie lękajcie się,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"

Słowa wypowiedziane przez papieża "z dalekiego kraju" wlały w serca wielu ludzi i narodów szczególną moc i nadzieję. Rozpoczął się nowy etap w historii Watykanu i reszty świata. Ojciec Święty Jan Paweł II z otwartym sercem wyszedł do ludzi. Stanowczo upominał się o prawa człowieka łamane w wielu krajach przez niesprawiedliwe systemy polityczne, stawał w obronie słabych i wyzyskiwanych, dodawał otuchy.

Boży Posłaniec, następca Chrystusa na ziemi, tak bliski każdemu z nas. Pogodny, stanowczy, wymagający, autentyczny, kochający, nawet w chorobie i słabości porywał serca młodych i starych. Zatroskany o los człowieka odurzonego wolnością, myślącego i żyjącego tak, jakby Bóg nie istniał wołał: "Jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. Człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga samego. Przez Boga - Człowieka odkupiony, stale nawiedzany przez Ducha Świętego. My tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić!"


16 października 2018 r. minęło 40 lat od wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rocznica ta stała się okazją do wielu wspomnień, modlitewnych spotkań, koncertów, pokazów, spektakli, akademii i innych inicjatyw. I chyba we wszystkich wspólnotach zabrzmiała w tym dniu ulubiona pieśń Świętego Jana Pawła II, "Pan kiedyś stanął nad brzegiem...", a w sercach Jego przesłanie: "Bądźcie ludźmi prawego sumienia"

Święty Janie Pawle II módl się za nami!