Nowe dziewczęta w parafialnej wspólnocie DSM - 09.12.2018

W niedzielę po uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP Emilka, Zuzia, Natalka i Karolina zostały włączone do parafialnej wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej. Ich opiekunka Klaudia zapewniła, że dziewczęta systematycznie uczestniczyły w spotkaniach modlitewno-formacyjnych i są dobrze przygotowane do przyjęcia pierwszego stopnia "Dziecka Maryi".


Obrzędu przyjęcia do wspólnoty DSM dokonał podczas sumy 9 grudnia ks. Tadeusz Cetera. Zwracając się do kandydatek ks. Proboszcz wskazał, jak mają realizować 5 Zadań Dziecka Maryi, do których należą:

  1. Posłuszeństwo
  2. Wspólnota
  3. Radość
  4. Ofiara
  5. Przyjaźń z Jezusem

"Bądźcie posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom. Żyjcie w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość mieszkał w Waszej wspólnocie Chrystus. Nieście wszędzie radość - zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący. Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawajcie wasze drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny. Niech Waszym stałym pragnieniem będzie to, aby żyć stale w łasce i przyjaźni z Jezusem."


Zewnętrznym symbolem przynależności do DSM są niebieskie pelerynki. Kapłan poświęcił je a następnie nałożył na ramiona dziewczynek i zapewnił: "...będziemy się modlić, aby Matka Boża przyjęła Was za swe szczególnie ukochane dzieci i trzymając blisko przy swym Sercu kształtowała Wasze serca, napełniając je gorącą miłością ku Bogu i bliźnim."

Ks. Proboszcz pobłogosławił dziewczęta, pogratulował im odwagi i poprosił, aby swoim postępowaniem dawały czytelne świadectwo przynależności do Chrystusa. Aby były szczerze zaangażowane w wypełnianie swoich obowiązków i przykładem życia pociągały innych do Boga. Podziękował też opiekunkom grupy oraz rodzicom za zaangażowanie i rozwijanie wspólnoty maryjnej w parafii.