Zakończenie Starego Roku - 31.12.2018

Radośnie wybrzmiało dziękczynne "Te Deum" w ostatnim dniu Starego Roku. Poprzez uczestnictwo we Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu oraz pielgrzymce dziękczynno - błagalnej za ołtarz wyraziliśmy nasze uwielbienie Bogu w Trójcy Jedynemu i naszą wdzięczność.

Pożegnanie roku to doskonała okazja do popatrzenia wstecz, do podsumowania kończącego się etapu, do spojrzenia na nasze życie z perspektywy wiary. W Piśmie Świętym czas mierzony jest wydarzeniami, w których objawia się Bóg i przez które prowadzi swój lud. To chwile radosne, sukcesy, zwycięstwa, ale także doświadczenia, ból, klęski i upadki. Podobnie jest w naszym życiu. Warto zastanowić się, czego w minionym roku było więcej? Co oznaczały dla mnie te wydarzenia? Co Bóg chciał mi przez nie powiedzieć?...

Korzystając z licznej obecności parafian w niedzielę Świętej Rodziny ks. Tadeusz Cetera przedstawił sprawozdanie za miniony rok w aspekcie pracy duszpasterskiej, zaangażowania w życie parafii i spraw ekonomicznych. Przedstawił również plany na nowy rok.


Praca duszpasterska obejmowała między innymi codzienne sprawowanie Eucharystii, posługę w konfesjonale, głoszenie Słowa Bożego, przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych, katechizowanie, formację ministrantów, organizowanie rekolekcji, systematyczne odwiedziny chorych i osób w podeszłym wieku, udzielanie sakramentów, kierowanie pracą Parafialnego Zespołu Synodalnego oraz grup działających w parafii, zorganizowanie i przeprowadzenie kilku pielgrzymek oraz spotkań integracyjnych. Nową inicjatywą było wprowadzenie nabożeństw pierwszosobotnich z procesją fatimską oraz modlitwy różańcowej i majowej przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych oraz chrześcijańskie biesiady przy ognisku.

A oto kilka danych statystycznych dotyczących tej dziedziny funkcjonowania parafii:


Omawiając sprawy duszpasterskie ks. Proboszcz po raz kolejny poprosił o uzupełnienie składów Róż Różańcowych oraz o liczniejszy udział rodzin w nabożeństwach maryjnych. Zachęcał do systematycznego korzystania z sakramentu pokuty i zaangażowania w życie parafii. Prosił o zaszczepianie, pielęgnowanie i kultywowanie tradycji w młodym pokoleniu, o rodzinne obchodzenie świąt i innych okazji religijnych. Zaproponował postanowienie, aby przynajmniej jedna osoba z każdej rodziny uczestniczyła w środowych nowennach, nabożeństwach pierwszych sobót, majowych oraz różańcowych. Przypomniał, że parafia, poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej, który w pierwszym roku skupia się nad tematem rodziny. Zachęcił, aby interesować się podejmowanymi sprawami, korzystać z proponowanych audycji, publikacji spotkań i konferencji.

Następnie ks. Proboszcz omówił podjęte w minionym okresie zadania. Przypomniał, że w minionym roku został uporządkowany plac pod ogród, wybudowany Ołtarz Polowy i Kaplica Objawienia oraz ścieżka procesyjna. Wykonano też niezbędne remonty w domu katechetycznym i na plebanii oraz dokończono przęsła ogrodzenia plebanii. Instrument organowy otrzymał nowy wentylator. Działania te były możliwe do przeprowadzenia dzięki ofiarności i ogromnemu zaangażowaniu parafian.


Ks. Proboszcz podziękował osobom, które wspierają inicjatywy podejmowane w parafii, a także tym, którzy pomagają na co dzień w jej funkcjonowaniu.

Słowa wdzięczności wypowiedział pod adresem Pani Basi, naszej Zakrystianki, która z wielką troską i oddaniem spełnia posługę przy kościele.

Solidną i pełną poświęcenia pracę wykonuje P. Józef, który z niezwykłą starannością dba o cmentarz parafialny. W tym miejscu ks. Proboszcz przypomniał o odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami , o konieczności ustalania wszelkich prac z administratorem i uiszczanie ustalonych należności, a także o rzetelnym dokonywaniu wpłat na utrzymanie cmentarza. Z przykrością stwierdził, że tylko część rodzin wywiązuje się z tego obowiązku.

W dalszej części podsumowania ks. Proboszcz podziękował p. Organiście, Zespołowi Redakcyjnemu Strony Internetowej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, DSM, Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii, Paniom z Caritasu, Radzie Duszpasterskiej oraz Parafialnemu Zespołowi Synodalnemu.


A jakie zadania przed nami?

Będzie kontynuowana praca przy Ogrodzie Różańcowym. Planowane jest wykonanie konserwacji ogrodzenia na cmentarzu, remont ścian zewnętrznych domu katechetycznego, wymiana okien w kościele. Odpowiadając na oczekiwania parafian, ks. Proboszcz rozeznaje temat budowy kaplicy cmentarnej z chłodnią oraz możliwości doprowadzenia wody na cmentarz. Troską Gospodarza parafii jest również spłacenie pozostałej części długu za odwodnienie i ogrodzenie plebanii.

Na zakończenie podsumowania ks. Proboszcz życzył: Niech nasze serca wypełnia wdzięczność za kolejny przeżyty rok, za wszelkie łaski otrzymane od Boga, za chwile trudne i radosne. Niech umacnia nas pewność, że dobry Bóg jest zawsze blisko. Niech Pan wam błogosławi.