Niedziela Objawienia Pańskiego - 06.01.2019

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana również Świętem Trzech Króli jest głęboko zakorzeniona w tradycji Kościoła katolickiego. W Kościele Wschodnim była obchodzona w już w III wieku, natomiast do tradycji Kościoła Zachodniego dotarła w IV wieku.

Święto Trzech Króli, obchodzone co roku 6 stycznia, przenosi nas myślami do Betlejemskiej stajenki, gdzie do nowonarodzonego Jezusa przybyli Mędrcy ze Wschodu, by oddać Mu pokłon i złożyć u Jego stóp swoje dary.

I my, podobnie jak Trzej Mędrcy, przyszliśmy w pierwszą niedzielę stycznia 2019 r. na Eucharystię, aby ofiarować Panu nasze radości i zmartwienia, wszystko to, co kryją nasze serca. Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Tadeusz Cetera.


Pierwsze ławki zajmowali kolędnicy. Obok tradycyjnych strojów pastuszków z gwiazdą, Józefa, Maryi z Dzieciątkiem i Aniołów były też egzotyczne przebrania - arabskie i meksykańskie. W przebraniach można było się dopatrzeć akcentów patriotycznych oraz sportowych.

Ponieważ uroczystość Objawienia Pańskiego jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, w sposób szczególny polecaliśmy w naszych modlitwach wszystkich "małych misjonarzy", którzy przez swoją formację i udział w kolędzie misyjnej wspierają swoich rówieśników w krajach misyjnych.

Po Komunii św. ks. Proboszcz poświęcił kredę i kadzidło i udzielił błogosławieństwa Kolędnikom Misyjnym.

Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław te dzieci, które, jako Kolędnicy Misyjni, pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna.
Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii.
Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej.
Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości. Prosimy Cię o to, przez Twego Nowonarodzonego Syna. Amen


Bezpośrednio po sumie, nie zważając na śnieg i mróz grupy kolędnicze wyruszyły do wyznaczonych przysiółków w naszej parafii, aby zanieść do mieszkańcówBoże błogosławieństwo oraz poprosić wrażliwe serca o datki na wyznaczone cele.

Kolędnicy Misyjni to jeden z projektów koordynowanych przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest "przedłużeniem rąk Ojca Świętego". Za jego pośrednictwem ofiary zebrane przez dzieci docierają do ich rówieśników, nawet tam - a często szczególnie tam - gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi. Wsparcie otrzymują projekty, które dotyczą ochrony życia, edukacji i formacji chrześcijańskiej dzieci do 14 roku życia.

W tym roku polscy kolędnicy misyjni gromadzą środki na pomoc rówieśnikom mieszkającym w Rwandzie i Burundi.