Jasełka o Bożym Narodzeniu - 13.01.2019

"Zwiastuję Wam rado¶ć wielk±, która będzie udziałem całego narodu. Dzi¶ narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan."

Maryja z Józefem, pasterze, aniołowie, mędrcy ze Wschodu, król Herod, służba królewska, żołnierze zawitali w niedzielne popołudnie 13 stycznia 2019 r. do ¶wietlicy wiejskiej w Gosprzydowej. Aktorzy przenie¶li nas do Betlejem, gdzie przed ponad dwoma tysi±cami lat na ¶wiat przyszedł Jezus. Maleńkie, bezbronne Dziecię narodziło się w ubogiej stajence, bo nie było dla Niego miejsca w gospodzie.

Na sali zgromadziła się spora widownia, a prowadz±ca spotkanie kierowniczka ¶wietlicy p. Maria Mróz zachęciła do wspólnego ¶piewania kolęd.

Jasełka o Bożym Narodzeniu przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Marii Mróz. W ¶piew wł±czyli się członkowie zespołu Gosprzydowianie, akompaniowali p. Andrzej Mróz oraz p. Rafał Mróz.

Na zakończenie ks. Proboszcz Tadeusz Cetera podziękował za zorganizowanie jasełek i udzielił zebranym błogosławieństwa.