Światowy Dzień Chorego - 10.02.2019

"Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" - to papieskie przesłanie na XXVII Światowy Dzień Chorego. Dzień poświęcony chorym ustanowił Ojciec Święty Jan Paweł II w 1992 r. Obchodzony jest co roku w innym miejscu na ziemi. Tym razem Światowy Dzień Chorego świętowany jest uroczyście w Kalkucie, gdzie najuboższym i chorym posługiwała św. Matka Teresa. Oczywiście we francuskim Lourdes święto to ma szczególny wydźwięk. Tu przybywają rzesze chorych, prosząc Matkę Bożą o uzdrowienie i siły do dźwigania krzyża cierpienia.

W naszej diecezji Światowy Dzień Chorego uroczyście obchodzony jest w Porąbce Uszewskiej.

W naszej parafii w przededniu wspomnienia NMP z Lourdes podczas sumy w sposób szczególny polecaliśmy Bogu chorych oraz ich opiekunów. Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Tadeusz Cetera oraz ks. Piotr Pasek.


W homilii ks. Proboszcz zachęcał: Zaproście Chrystusa do swojego życia, nie lękajcie się. Pozwólcie Mu działać, a On przemieni wasze życie osobiste, rodzinne, pozwoli wam odkryć głębię człowieczeństwa.

Chrystus mówi: "Wypłyń na głębię". To znaczy: nie poddawaj się, nie zniechęcaj, ale bądź wytrwały. Potrzeba nam Bożej łaski, aby ciągle powstawać z upadków, potrzeba umocnienia w znoszeniu cierpienia, w podejmowaniu codziennych obowiązków.

Nawiązując do obchodów Światowego Dnia Chorego kaznodzieja przybliżył historię św. Bernadetty Soubirous, której 140 rocznicę śmierci obchodzimy. 11 lutego 1858 r. czternastoletniej dziewczynie objawiła się Maryja w małej wiosce u stóp francuskich Pirenejów. Nie obiecywała jej szczęścia na tym świecie, ale w innym. Wzywała do pokuty, nawrócenia i modlitwy. Zapytana o imię odpowiedziała: "Jestem Niepokalane Poczęcie", potwierdzając ogłoszony cztery lata wcześniej dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Objawienia w Lourdes zostały uznane przez Kościół za prawdziwe, a do sanktuarium pielgrzymują co roku miliony ludzi. Wielu doznaje tutaj cudownego uzdrowienia z chorób duszy i ciała.

Właśnie w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Prośmy więc Maryję, abyśmy w krzyżach dnia codziennego mogli doświadczać Bożej obecności, a krzyże cierpienia umieli łączyć z ofiarą Chrystusa.

Po Mszy św. uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której ks. Proboszcz, przechodząc wśród wiernych, udzielił specjalnego błogosławieństwa.