Sakrament Bierzmowania - 19.03.2019

O Stworzycielu Duchu przyjdź...

We wspomnienie św. Józefa młodzież z Gosprzydowej, Gnojnika i Uszwi przyjęła sakrament bierzmowania. Liczna grupa 146 młodych ludzi - ósmoklasiści z podstawówek i trzecioklasiści z gimnazjów, w tej liczbie 17 osób z naszej parafii. Młodzieży towarzyszyli rodzice, świadkowie, bliższa i dalsza rodzina. Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku wypełniony był po brzegi.

Uroczystości przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Najświętszą Ofiarę wraz z księdzem Biskupem celebrowali kapłani: ks. Marian Zapiór - proboszcz z Gnojnika, ks. Tadeusz Cetera - proboszcz z Gosprzydowej, ks. Jan Kudłacz - proboszcz z Uszwi, ks. Marian Brach - rezydent z Gnojnika oraz ks. Piotr Bober - wikariusz ze Zgłobic.


W homilii ks. Biskup zachęcał rodziców, aby byli dla swoich dzieci żywym przykładem chrześcijańskiej rodziny. Aby byli ludźmi bogatymi miłością, wypełnionymi ufną wiarą w Boga, umiejącymi przebaczać. Aby umieli cenić godność rodzicielską, dostrzegać i z wdzięcznością przyjmować Boże błogosławieństwo w codziennym życiu rodzinnym.

Niech dzieci widzą w życiu codziennym waszą wzajemną miłość, szacunek i życzliwość. Wtedy bez lęku, odważnie wejdą w dorosłość i stworzą swój szczęśliwy dom.

Współczesny człowiek bardzo często żyje na powierzchni wiary. Myśli, że jest samowystarczalny, że sam poukłada sobie wszystko. W konsekwencji żyje bez Chrystusa, co sprawia, że jest smutny i nieszczęśliwy.


Zwracając się do młodzieży, ks. Biskup życzył aby, wkraczając w dojrzałe życie, umieli dostrzegać prawdziwe piękno, ukryte w sercu i duszy. Aby umieli o to piękno dbać, rozwijając w sobie życie Boże. Dziś, w sakramencie bierzmowania otrzymacie umocnienie i dary Ducha Świętego. On będzie was prowadził po zawiłych ścieżkach życia. Otwórzcie się na Jego moc, pozwólcie, aby towarzyszył wam Chrystus.

Po kazaniu nastąpiła modlitwa wiernych i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a następnie ks. Biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Jako patroni wybierani byli najczęściej: Krzysztof, Jakub, Maksymilian, Karolina, Wiktoria i Anna.

Po Mszy św. i błogosławieństwie przedstawiciele młodzieży złożyli kwiaty na ręce ks. Biskupa oraz kapłanów jako wyraz wdzięczności za modlitwę oraz trud przygotowania do bierzmowania. Jako pamiątkę otrzymali książkę pt. "Stare i nowe" autorstwa ks. T. Lelito.