Niedziela Palmowa - 14.04.2019

Przed uroczystym wjazdem do Jerozolimy Jezus przebywał w Betanii, w domu w którym mieszkał wskrzeszony przez Niego Łazarz. Przychodziło tam wiele ludzi, aby zobaczyć Wielkiego Proroka, który ożywia umarłych, posłuchać Jego słów, ale też i po to, aby zobaczyć Łazarza.

Niedziela Palmowa jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu licznie zgromadzeni Izraelczycy entuzjastycznie witali Pana Jezusa, chcąc Go obwołać królem. Widzieli w Nim tego, który wyzwoli naród izraelski z niewoli rzymskiej i uczyni z Izraela potężne państwo.


W naszej parafii upamiętniamy to wydarzenie przez uroczystą procesję przed Mszą św. Korzystając ze słonecznej pogody na sumę do kościoła przybyły całe rodziny. Świątynia wypełniła się radosnym gwarem najmłodszych, uwagę zwracały wielobarwne palmy. Na początku liturgii kapłan odczytał Ewangelię o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a następnie poświęcił palmy. Ze śpiewem "Hosanna Synowi Dawidowemu" wyruszyliśmy w procesji wokół kościoła.

W czasie Mszy św. usłyszeliśmy opis męki i śmierci Pana Jezusa, który wprowadził nas w przeżywanie wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Ewangelię zaśpiewali Panowie: Marcin Świerczek, Michał Kotarba oraz Rafał Mróz.


Po Mszy św. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez świetlicę wiejską. Spośród wielu pięknych wybrano najpiękniejsze. I tak I miejsce otrzymała palma wykonana przez Maćka i Marysię Robak, II miejsce Sebastiana Gajca i III ex aequo Emilki i Huberta Gajec oraz Szymka i Mateusza Prus. Wyróżnione zostały palmy Marka Herrle oraz Kuby Serafina. Dzieci otrzymały nagrody i upominki.