20. Rocznica święceń kapłańskich księdza proboszcza - 26.05.2019

"Powołałeś mnie jak Piotra,
od codziennych, zwykłych spraw..."

Każda niedziela to dzień poświęcony Bogu. To czas uwielbienia, dziękczynienia, przepraszania i błagania. W tym dniu oddajemy chwałę Chrystusowi Zmartwychwstałemu, dziękujemy za otrzymane dobro i prosimy o potrzebne łaski na kolejny tydzień.

W niedzielę 26 maja szczególną modlitwą obejmowaliśmy ks. Tadeusza Ceterę, w 20 rocznicę święceń kapłańskich. Najświętszą Ofiarę w intencji ks. Proboszcza sprawował ks. prał. Józef Górka. A jako, że 26 maj to Dzień Matki, w modlitwach polecaliśmy Bogu najwyższemu wszystkie mamy. Do parafialnego świętowania dołączył nasz Rodak, ks. Piotr Pasek. Liturgię ubogaciła orkiestra.


W homilii ks. Piotr Pasek nawiązał do czytań mszalnych, w których odkrywamy jakby cząstkę życia naszych wspólnot parafialnych, naszych problemów i wątpliwości. I jak pierwszym wspólnotom chrześcijańskim Duch św. wskazywał drogę, tak i my mamy się otworzyć na Jego naukę, przyjąć i według niej żyć. Bo serce wypełnione Bożą nauką jest w stanie miłować i przebaczać. Potrafi dostrzec popełnione zło i zawrócić z niewłaściwej drogi.

Jezus Chrystus zachęca, abyśmy byli apostołami Bożej miłości i dobroci. Abyśmy dbali o swoje serce i nie ulegli falom laicyzacji, które raz po raz z ogromną siłą uderzają w Kościół. Kościół, Oblubienicę Chrystusa, którego bramy piekielne nie przemogą. Bądźmy mądrzy Bożą mądrością, nie otwierajmy sami swoich serc dla złego ducha, abyśmy kiedyś nie usłyszeli drwiących jego słów: "człowieku, przegrałeś wszystko."

Niech wiara trzyma nas przy Bogu, niech napełnia serca mądrością, że należymy do miłującego Ojca i jesteśmy narzędziami Jego w ręku.

Zwracając się do ks. Proboszcza, ks. Piotr dziękował, że jako kapłan, pasterz tej Wspólnoty, napełnia nas darami Ducha św., że jest pięknym mostem, kanałem łaski nieba dla nas i przez Maryję prowadzi nas do Boga. Zapewnił o modlitwie i towarzyszeniu we wszelkich inicjatywach realizowanych w naszej parafii na większą chwałę Boga.


Po Komunii św. przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, Caritasu, Rady Sołeckiej oraz OSP złożyli na ręce ks. Tadeusza Cetery kwiaty i gratulacje. "...Niech Chrystus któremu kiedyś zaufałeś będzie przy Tobie, niech Cię umacnia i strzeże, a Matka Boża Gosprzydowska, królująca w cudownym obrazie ma Cię zawsze w swojej opiece" - życzenia imieniu wspólnoty parafialnej wypowiedziała Dorota Kurek [pełny tekst życzeń].

Przekazała również upominek w postaci obrazu wykonanego haftem krzyżykowym, a przedstawiającego bacę pasącego owce na górskiej hali. Darem parafian jest ofiara pieniężna na jedną z kapliczek różańcowych w powstającym ogrodzie "Zawierzenia Maryi".

Bukiet herbacianych róż złożyły przedstawicielki DSM życząc, aby Boża łaska wypełniała każdy dzień kapłańskiego posługiwania [pełny tekst życzeń].

Do życzeń i gratulacji dołączył ks. Józef Górka, który na ręce "Kandydata do srebrnego jubileuszu" dołączył słowa gratulacji i zapewnienie o modlitewnej pamięci.


Ks. Tadeusz Cetera podziękował za dar modlitwy i życzenia. Zapewnił, że przekazana kwota zostanie przeznaczona na kapliczkę z Części Chwalebnej Różańca św., przedstawiającą Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Nawiązując do dzisiejszej daty życzył wszystkim mamom sił i wytrwałości w wychowaniu dzieci oraz wielu łask Bożych w codziennym pełnieniu macierzyńskiego powołania.

Przypomniał o ostatnim w tym roku spotkaniu majowym w plenerze, zaprosił na "Majówkę bliżej nieba" do Ogrodu Różańcowego, a po modlitwie na chrześcijańską biesiadę do ogrodu plebańskiego.