Gosprzydowa na pielgrzymim szlaku czeskich kapłanów – 17.06.2019

Grupa ośmiu księży z Czech część kapłańskich rekolekcji spędza w Polsce. Ich przewodnikiem i tłumaczem jest ks. Jacek Kruczek, kapłan diecezji tarnowskiej, kolega rocznikowy naszego Proboszcza, duszpasterz w czeskiej parafii.

Podążający szlakiem maryjnym i papieskim pielgrzymi zawitali też do Gosprzydowej. Przyjechali na zaproszenie ks. Tadeusza Cetery, który sanktuarium Matki Bożej Gosprzydowskiej rozsławia wszelkimi sposobami – przez stronę internetową, przez prasę lokalną i ogólnopolską, przez tworzenie warunków sprzyjających modlitwie, a przede wszystkim przez gościnne serce, otwarte szeroko dla pielgrzymów.


Zachwyceni pięknem zabytkowej świątyni, czescy kapłani w skupieniu wysłuchali historii tego miejsca. Ze czcią wpatrywali się w cudowny obraz Matki Bożej Gosprzydowskiej, odsłaniany przy dźwięku fanfar. Z głęboką wiarą sprawowali tu Najświętszą Ofiarę. Głoszący homilię ks. Jacek Kruczek zwrócił się do uczestniczących we Mszy św. przedstawicieli młodzieży ze szkoły podstawowej. „Ceńcie sobie skarb wiary, jaki przekazali wam rodzice. Bądźcie z niej dumni i często korzystajcie z najpiękniejszego źródła Bożej miłości, jakim jest Msza św.” Opowiadając o realiach swojej pracy duszpasterskiej ks. Jacek podkreślił, że w Czechach katolicy są w mniejszości. Tylko nieliczni uczniowie uczestniczą w katechezie, za co są często wyśmiewani przez rówieśników. Muszą wykazać się nie lada odwagą, aby przeciwstawić się fali krytyki i otwarcie przyznać się do Chrystusa.

Na progu wakacji ks. Jacek życzył dobrego i szczęśliwego wypoczynku. „Nie zaczynajcie dnia bez znaku krzyża uczynionego na czole i modlitwy do św. Anioła Stróża.”


Zachęcił, aby nie robić sobie wakacji od Boga, od modlitwy, ale w pięknie otaczającego świata dostrzegać Bożą dłoń i wielbić Stwórcę za wszystkie dary, którymi nas ubogaca.

Po Mszy św. był czas na krótki odpoczynek i braterskie spotkanie przy kawie, a następnie Goście udali się na spacer do Ogrodu Różańcowego „Zawierzenia Maryi”. Ks. Tadeusz Cetera opowiedział o podjętej inicjatywie, realizowanych zadaniach i wielkim zaangażowaniu parafian. „A wszystko to na większą chwałę Boga oraz dla szerzenia kultu Niepokalanej Maryi, która sobie to miejsce szczególnie upodobała i w Gosprzydowskim Wizerunku króluje tu już od blisko 400 lat.”

Z Gosprzydowej pielgrzymi udali się na Jasną Górę do narodowego sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.